Nôl i ffitrwydd gyda HSDdCyf yr hydref hwn!

YMUNO AR-LEIN
ARCHEBU YMWELIAD
DARGANFOD MWY
Wrth i ni ffarwelio â nosweithiau’r haf a chroesawu’r nosweithiau tywyllach, mae HSDdCyf yma i’ch helpu chi yr Hydref hwn!
Mae HSDdCyf yn cynnig rhywbeth i bawb! Cyflawni eich nod personol gorau newydd yn y gampfa neu’r pwll, cael yr amser gorau yn ein dosbarthiadau ymarfer corff grŵp a chwrdd â phobl newydd gyda’r gymuned ffitrwydd orau y gallech ofyn amdani!
Ymunwch â Hamdden Sir Ddinbych heddiw!
tocyn gwestai am ddim ar gael yma

Pam ymuno HSDdCyf yr Hydref hwn?


Dewis o 7 Canolfan Hamdden premiwm

Dros 350 o ddosbarthiadau egniol y mis, gan gynnwys Clwb Seiclo a Clubbercise

Ystod offer diweddaraf Technogym Excite, Cryfder Pur a Sgil

Adolygiad rheolaidd o raglenni hyfforddi

Technoleg ffitrwydd i olrhain eich cynnydd

Pyllau nofio Corwen, Rhuthun, Dinbych, Y Rhyl


TOCYN GWESTAI AM DDIM AR GAEL

Cliciwch yma

Ymunwch y cymuned ffitrwydd ORAU!

Clwb Seiclo

Ewch â’ch ymarfer corff i fyny gêr yr haf hwn gyda Clwb Seiclo HSDdCyf. Ymgollwch ym mhrofiad Clwb Seiclo 4 lleoliad, nifer o ddosbarthiadau, tîm o hyfforddwyr ysgogol a dosbarthiadau wedi’u creu ar gyfer pob lefel.

darganfod mwy

Grwp Ffitrwydd

Mae ein hamserlen Ymarfer Corff Grŵp yn cynnig rhywbeth i bawb. Ar draws ein 7 safle hamdden gallwch drio Pilates, Rig Circuits a Clubbercise! Gallwch weld amserlenni ein canolfannau ar-lein.

amserlen

Offer

O beiriannau cardio Excite Live gyda chysylltiad Bluetooth â’ch Ap MyWellness, i beiriannau Cryfder Pur Technogym a rigiau awyr agored! Mae ein hoffer yn cynnwys y dechnoleg ffitrwydd ddiweddaraf i’ch helpu i gyrraedd eich nodau.

FIND OUT MORE

Join Our Club 6 Bootcamp!

Starting Monday 5th September

Kick-start a new fitness routine and transform your mindset in just 6 weeks with our support
» Includes all classes, a choice of 7 gyms plus lane swimming
» 3 EXTRA exclusive classes per week
» Tanita weekly body stat measurement to track your progress
» Support Whatsapp group with our dedicated fitness team
» Weekly challenges set to keep you motivated
» Unlimited programmes and monthly 1-2-1s during and after the challenge ends
» Free parking that includes access to the beach
Plus, if all of this isn’t enough, if you complete all 6 weeks you will be entered into our prize draw!
To reserve your place, join Club Nova online using promo code CLUB6, see one of our Fitness Instructors, or leave your details below to find out more information or to try us for FREE
JOIN ONLINE
FIND OUT MORE
FREE TRIAL PASS

WHY JOIN US?


Member Referral Offer

For a limited time only…

Refer a friend and receive a £20 voucher for our 1891 Restaurant in Rhyl*

*T&Cs apply. Voucher will be available once the new member has paid their first full month – please ask on-site for further details

CYSYLLTU GYDA NI

Cwblhewch y ffurflen isod i archebu ymweliad neu i gael rhagor o wybodaeth am ein hopsiynau aelodaeth.

    Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

    Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

    Rhagor o wybodaeth

    Gadewch i ni gymdeithasu