Dyma’ch amser

i symud, codi, gwthio, dawnsio ac ymestyn gyda ni yn Hamdden Sir Ddinbych   
Pa bynnag fath o ymarfer corff rydych yn ei fwynhau, neu beth bynnag fo’ch gallu o ran ffitrwydd, rydym yma i’ch cefnogi i symud mwy yr haf hwn! Cyrhaeddwch record bersonol newydd yn y gampfa, neu gwrdd ag aelodau eraill gan ddod o hyd i’ch tîm o ysgogwyr gyda dros 350 o ddosbarthiadau egnïol y mis ar draws 7 safle – mae yna rywbeth i bawb ei fwynhau.

TOCYN DIWRNOD AM DDIM AM AMSER CYFYNGEDIG YN UNIG!

Rhowch gynnig ar unrhyw un o’n 8 safle hamdden cyn i chi ymuno a phrofwch gyfleusterau gwych a chyfarpar modern gan dderbyn cefnogaeth gan staff gwybodus a phrofiadol.

Ydi’n well gennych chi hyfforddi mewn grwpiau? Rhowch gynnig ar un o’n dosbarthiadau ysgogol gyda thocyn dosbarth am ddim!

TOCYN DIWRNOD AM DDIM

Dyma’ch amser i gysylltu

gyda ni, gydag aelodau eraill a gyda’n technoleg!
Mae Peiriannau Asesiad Tanita Body ar gael yn ein safleoedd a gall pob aelod o Hamdden Sir Ddinbych gael gafael ar ap Technogym MyWellness.

DYSGWCH FWY

Ein Haelodau Ysbrydoledig

Llongyfarchiadau i bob un o’n haelodau a symudodd ym mis Mawrth ac sydd bellach yn falch o fod yn cynrychioli Hamdden Sir Ddinbych. Gyda chefnogaeth gan staff ymroddedig a’r dechnoleg ddiweddaraf, mae nodau’n cael eu cyrraedd a hyder yn cynyddu.
Efallai mai fel ‘ma y byddwch chi fis nesaf!
SARAH
SARAH

JAY
JAY

ELFRED PARRY
ELFRED PARRY

Mae hi’n amser hawlio eich tocyn diwrnod am ddim!

Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o Dîm Hamdden Sir Ddinbych yn cysylltu â chi’n fuan.

    Dewch o hyd i’n 8 Canolfan Hamdden ar y map:

    Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

    Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

    Rhagor o wybodaeth

    Gadewch i ni gymdeithasu