COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB
YMUNWCH NAWR

Pan ddewch chi’n aelod o Hamdden Sir Ddinbych, cewch fynediad i:

 • Pob un o’n 8 Canolfan
 • Offer o’r safon uchaf
 • Parthau ymarfer swyddogaethol
 • Parthau ymarfer cryfder penodol
 • Pyllau nofio
 • Dros 350 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob mis
 • Opsiynau archebu ar-lein ymlaen llaw
 • Parcio am ddim
 • Dadansoddiad cyfansawdd Tanita y corff
 • Help a chyngor gan hyfforddwyr gwybodus
 • Cardiau disgownt hamdden
 • Disgowntiau yn ein llefydd bwyta ac yfed

I gofrestru eich diddordeb neu i siarad ag aelod o’n tîm, llenwch y ffurflen isod:

  Dewch o hyd i 8 o’n Canolfannau Hamdden ar y map:

  Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

  Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

  Rhagor o wybodaeth

  Gadewch i ni gymdeithasu