| eich ymarferion gyda DLL
YMUNO AR-LEIN
DARGANFOD MWY

Mae’r gwanwyn yn gyfnod gwych i ailymrwymo i’ch nodau ffitrwydd a dechrau o’r newydd! Fel mae’r tywydd yn cynhesu a’r dyddiau yn ymestyn, mae’n gyfle gwych i’ch ysgogi chi’ch hun a dod yn egnïol!

⭐Ymunwch â DLL heddiw a chael sgwrs 1 i 1 AM DDIM a gosod nodau gydag un o’n hyfforddwyr ffitrwydd profiadol!⭐

Dewch i gynyddu eich ymarferion yn ein campfeydd premiwm sydd â chyfarpar o’r radd flaenaf a dosbarthiadau cyffrous!

Pam ymuno DLL?

✅Dewis o 7 campfa premiwm (gan gynnwys 5 clwb premiwm)
✅ Rhaglenni hyfforddiant 1 i 1 a chefnogaeth am ddim gan ein hyfforddwyr ffitrwydd cymwys
✅ Dros 600 o ddosbarthiadau egnïol y mis, gan gynnwys Clwb Seiclo, Clubbercise, Ymarfer Cylchol a Pilates
✅Offer Technogym diweddaraf gan gynnwys Technogym Excite, Pure Strength a Skill
✅ Stiwdio 360, y cyntaf o i math yng Nghymru
✅ Asesiad metrigau corff Tanita am ddim
✅Mannau HIIT unigryw, gan gynnwys Stiwdio X yn X20
✅ Mynediad i pump pwll nofio
✅ Parcio am ddim

Beth am ei wneud yn dymor o dwf a chryfder!  💪


Join Our Club 6 Bootcamp!

Starting Monday 5th September

Kick-start a new fitness routine and transform your mindset in just 6 weeks with our support
» Includes all classes, a choice of 7 gyms plus lane swimming
» 3 EXTRA exclusive classes per week
» Tanita weekly body stat measurement to track your progress
» Support Whatsapp group with our dedicated fitness team
» Weekly challenges set to keep you motivated
» Unlimited programmes and monthly 1-2-1s during and after the challenge ends
» Free parking that includes access to the beach
Plus, if all of this isn’t enough, if you complete all 6 weeks you will be entered into our prize draw!
To reserve your place, join Club Nova online using promo code CLUB6, see one of our Fitness Instructors, or leave your details below to find out more information or to try us for FREE
JOIN ONLINE
FIND OUT MORE
FREE TRIAL PASS

WHY JOIN US?


Member Referral Offer

For a limited time only…

Refer a friend and receive a £20 voucher for our 1891 Restaurant in Rhyl*

*T&Cs apply. Voucher will be available once the new member has paid their first full month – please ask on-site for further details

Cwblhewch y ffurflen isod

    Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

    Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

    Rhagor o wybodaeth

    Gadewch i ni gymdeithasu