Helpful and friendly staff and an easy to access website when I had to book my swimming sessions.

Graham Massey - Club Rhyl Member

Gyms pretty nice, like the revamp it got. Only place I’ve used so I’m probably biased.

Stephen Simpson

Really nice staff very accommodating

Jo-Anne Seddon - CLUB NOVA Member

Great range of equipment, excellent staff always available for help and advice. Good attention paid to safety and hygiene with lots of hand sanitizer, wipes and anti bac spray available . Changing

Mark Higginson - Denbigh Leisure Member

RWYF YN SYMUD MWY YM MIS MAWRTH

P’un a ydych chi’n ddechreuwr, neu’n berson profiadol, rydyn ni’n gwybod bod cymhelliant ffitrwydd yn dod mewn tonnau.
I’ch helpu chi a’ch ysgogi chi y mis hwn, rydym yn dathlu ac yn rhannu hanesion llwyddiant rhai o’n haelodau anhygoel Hamdden Sir Ddinbych. Rydym hefyd yn rhoi syniadau i chi ar ffyrdd i’ch cadw ar y trywydd iawn a chyflawni eich nodau.
TOCYN 1 DIWRNOD AM DDIM

Os nad ydych wedi dechrau eich taith ffitrwydd eto, yna efallai ein PASS 1 DIWRNOD fydd yr union beth sydd ei angen arnoch i roi hwb i’ch hunain. Rhowch gynnig ar unrhyw un o’n 8 safle Hamdden cyn i chi ymuno a phrofwch y cyfleusterau gwych gyda’r offer diweddaraf a gefnogir gan staff gwybodus a phrofiadol. 

Pas 1 diwrnod am ddim

Ein Haelodau Ysbrydoledig

Rydym yn falch bod yr aelodau yma yn mwynhau defnyddio a manteisio ar y cyfleusterau gwych yn Hamdden Sir Ddinbych. Gyda chefnogaeth staff ymroddedig a’r dechnoleg ddiweddaraf, mae nodau’n cael eu cyflawni ac mae hyder yn cael ei adeiladu. Olrhain a chyflawni eich nodau.
SARAH
SARAH

DENBIGH LEISURE MEMBER

Esboniais i Pebbles, Hyfforddwr Ffitrwydd, am fy mrwydrau i golli pwysau ac roeddwn yn digaloni pan nad oeddwn yn gweld y canlyniadau ar y glorian. Buan iawn y newidiodd Pebbles fy meddylfryd. Ar ôl i'm mesuriadau pwysau cychwynnol gael eu cymryd ar y Tanita, dechreuais gael sesiynau rheolaidd gyda Pebbles sydd bob amser yn amrywiol ac yn hwyl, roeddwn yn teimlo'n fwy positif ar unwaith.

JAY
JAY

CLUB RHYL MEMBER

Mae Jay, wedi colli 2 stôn, wedi gwella ei ffitrwydd a’i gryfder ac yn gwella ei lifftiau craidd, bellach yn codi 200kg fel ei PB

ELFRED PARRY
ELFRED PARRY

RUTHIN LEISURE MEMBER

Nawr bod Elfred wedi cyflawni ei nodau, mae'n parhau i fynychu'r gampfa i gynnal ffordd iach o fyw. Mae hefyd yn caru'r elfen o deimlo'n dda ar ôl pob sesiwn

Eich Cael Chi ar y Trywydd iawn

Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw technoleg fodern i’ch helpu i osod eich nodau ond yn bwysicach fyth, eich cadw’n llawn cymhelliant ac ar y trywydd iawn i’w cyflawni.

Mae ein safleoedd yn falch o gynnig Peiriannau Asesu Corff Tanita a gall holl aelodau Hamdden Sir Ddinbych gael mynediad i ap Technogym MyWellness.

MYWELLNESS APP
MYWELLNESS APP

MyWellness yw eich cydymaith ffitrwydd. Gall eich helpu i gyflawni eich nodau chwaraeon, ffitrwydd ac iechyd trwy gynnal eich holl gynlluniau hyfforddi, olrhain eich cynnydd a chynnig amrywiaeth o opsiynau ymarfer corff i chi ble bynnag y byddwch yn dewis ymarfer corff. Defnyddiwch raglenni a osodwyd ar eich cyfer gan dîm Hamdden Sir Ddinbych neu crëwch eich ymarferion mini eich hun bob dydd.

TANITA
TANITA

Un o fanteision aelodaeth HSDd yw eich bod yn cael mynediad i'n offer Cyfansoddi Corff Tanita o'r radd flaenaf ⭐ Mesurwch ddata cyfansoddiad eich corff i lefel broffesiynol o fewn eiliadau, gan roi trosolwg i chi o'ch iechyd a chymorth gyda eich nodau ffitrwydd

DARGANFYDDWCH MWY

EIN 10 AWGRYM CYMHELLOL GORAU

 • Dechreuwch gyda nodau syml, realistig
 • Cynlluniwch pa ddiwrnodau y byddwch chi’n gwneud ymarfer corff a pha ymarfer corff y byddwch chi’n ei wneud

   

 • Ymarferwch gyda ffrindiau i’ch cadw’n atebol a’i wneud yn hwyl

   

 • Ysgrifennwch beth wnaeth i chi dechrau arni, atgoffwch eich hun pam ei fod yn bwysig
 • Heriwch eich hun i roi cynnig ar rywbeth newydd bob wythnos. Mae ymarfer corff grŵp yn gymhelliant gwych
 • Ar ddiwrnodau cymhelliant isel, cofiwch y bydd hyd yn oed ychydig o weithgaredd yn teimlo’n well na dim
 • Ychwanegwch amrywiaeth i’ch ymarfer corff, mae llawer o syniadau yn eich ap ‘Mywellness’
 • Mae diwrnod gwael ddim ond yn ddiwrnod gwael os nac ydych chi’n dechrau eto yfory
 • Gosodwch nod ‘MOVEs’ wythnosol ar eich ap ‘Mywellness’
 • Gofynnwch i’n tîm am help

Cwblhewch y ffurflen isod a bydd aelod o Dîm Hamdden Sir Ddinbych mewn cysylltiad yn fuan

  Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

  Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

  Rhagor o wybodaeth

  Gadewch i ni gymdeithasu