Trawsnewidiwch eich ymarferion yng Nghlwb Rhuthun💪

Gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf, fe fydd hwn yn brofiad ffitrwydd unigryw!

YMUNWCH AR-LEIN
TOCYN GWESTAI AM DDIM
DYSGWCH FWY

Clwb Rhuthun ydi’r lle i fynd i gael yr ymarfer gorau erioed! Mae gan Glwb Rhuthun ddyluniad newydd a chyffrous yn ogystal â chyfarpar newydd sbon danlli Technogym fel cyfarpar cardio Excite Live ac amrywiaeth o offer campfa Pure Strength, yn cynnwys pwysau rhydd a rheseli Olympaidd. A phob un wedi’i gefnogi gan system iechyd arloesol Technogym.

TOCYN GWESTAI AM DDIM

CLICIWCH YMA

Pam ymuno â Chlwb Rhuthun?

⭐Rhaglen hyfforddi bersonol i’ch helpu chi i gyrraedd eich nodau

⭐Dadansoddiad Cyfansoddiad Corff Tanita i gadw cofnod o’ch canlyniadau

⭐Mynediad at 7 camfa HSDd Cyf (yn cynnwys 5 clwb premiwm)

⭐Amrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer corff i bob gallu ar draws HSDd Cyf

⭐Cyfleusterau Technogym Excite LIVE newydd

⭐Dosbarthiadau Clubbercise

⭐Pwll Nofio

⭐Parcio am ddim

ymuno nawr

Join Our Club 6 Bootcamp!

Starting Monday 5th September

Kick-start a new fitness routine and transform your mindset in just 6 weeks with our support
» Includes all classes, a choice of 7 gyms plus lane swimming
» 3 EXTRA exclusive classes per week
» Tanita weekly body stat measurement to track your progress
» Support Whatsapp group with our dedicated fitness team
» Weekly challenges set to keep you motivated
» Unlimited programmes and monthly 1-2-1s during and after the challenge ends
» Free parking that includes access to the beach
Plus, if all of this isn’t enough, if you complete all 6 weeks you will be entered into our prize draw!
To reserve your place, join Club Nova online using promo code CLUB6, see one of our Fitness Instructors, or leave your details below to find out more information
JOIN ONLINE
FIND OUT MORE
FREE TRIAL PASS

Cysylltwch â ni:


    Careers with Denbighshire Leisure Ltd

    Click below to see what jobs we have available at the moment.

    MORE INFORMATION

    Lets Socialise