Gadewch i ni gymdeithasu:

Newyddion Diweddaraf:


Dysgu gyda ni

Yma yn Hamdden Sir Ddinbych Cyf. rydym yn cynnig cymwysterau hamdden i’n cymuned leol, gyda’n hyfforddwyr cymwys a phrofiadol. Mae ein cyrsiau wedi’u hachredu a’u cydnabod yn broffesiynol, felly gallwch fod yn hyderus eich bod yn ennill y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i wella neu ddechrau eich gyrfa yn y diwydiant hamdden.

Cliciwch isod i ddarganfod mwy am y Cyrsiau rydym yn eu cynnig.

cliciwch yma
ein cymuned
ein pobl
ein busnes

Map o bob safle Hamdden Sir Ddinbych Cyf:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu