Mae Hamdden Sir Ddinbych yn falch o fod yn coffáu 100 mlynedd ers Apêl y Pabi gyda llu o weithgareddau dros y bythefnos nesaf

Bydd Hamdden Sir Ddinbych yn goleuo ei atyniadau yn goch; yn rhedeg gwersyll ‘boot camp’ am ddim yn ardal ymarfer tu allan Hamdden Rhyl gyda’r holl elw’n mynd at yr elusen; bydd yr holl staff yn gwisgo coch i weithio ar 11eg o Dachwedd ac mae’r cwmni hefyd yn herio ei aelodau ffitrwydd i gwblhau 100 milltir mewn un wythnos, i ddathlu canmlwyddiant y Lleng Prydeinig Brenhinol.

Read More

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu