Bwyd a Diod
Bar a Bwyty 1891
cafe r
Ystafell Fwyta y Goedwig Law yn SC2 y Rhyl
y beach hut nova
Canolfan Bowlio Gogledd Cymru

Bar a Bwyty 1891

Lleolir bwyty a bar 1891 ar lawr cyntaf Theatr Pafiliwn Y Rhyl, sydd â golygfeydd hyfryd o arfordir Gogledd Cymru, ar draws i Eryri a thu hwnt. Rydym yn cynnig cymysgedd unigryw o fwyd eithriadol a lleol a gwasanaeth gwych – i gyd yn ein bwyty a bar newydd cyfforddus, cyfoes a thrwsiadus. Os ydych eisiau diod i ymlacio, swper hir, swper cyn y theatr neu ginio sydyn, mae gan 1891 rywbeth i bawb.

Ewch i’r wefan

Café R yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

Café R, rhan ganolog o Ganolfan Grefft Rhuthun. Y lle perffaith i gymryd amser i ymlacio a mwynhau coffi neu baned o de wedi’u paratoi’n ffres – gyda bwyd wedi ei baratoi a’i weini gan ein tîm lleol o staff cyfeillgar. Mae’r pwyslais ar ymlacio yn Café R: boed hynny gydag ein brecwast Cymreig llawn neu ein te prynhawn gwych (wedi’i weini yn y ffordd draddodiadol). Chi biau’r dewis yn Café R.

Ewch i’r wefan

Ystafell Fwyta y Goedwig Law yn SC2 y Rhyl

Ystafell Fwyta y Goedwig Law yw’r bwyty mwyaf yn SC2. Gydag ystod eang o fyrbrydau blasus a phrydau rhesymol ar gael, mae’r bwyty yn gweini brecwast, cinio a the. Bydd plant wrth eu boddau gyda’r dewis o brydau plant ar gael, ac wrth gwrs, bydd y bwyty ar gael fel rhan o unrhyw archeb parti yn y parc dŵr yn SC2.

Ewch i’r wefan

Y Beach Hut, Nova

Yn nhref glan y môr Prestatyn, Gogledd Cymru, mae Caffi a Bar y Beach Hut dafliad carreg o filltiroedd o draethau tywodlyd. Cynnes a chroesawgar, mae gennym fwydlen amrywiol gyda rhywbeth at ddant pawb. Os ydych yn adeiladu cestyll tywod ar y traeth, yn cerdded ar hyd y promenâd, neu’n cwrdd â ffrindiau a theulu am ginio, rydym yn cynnig bwyd a diod ardderchog i’ch bodloni a’ch paratoi ar gyfer eich antur nesaf!

Ewch i’r wefan

Canolfan Bowlio Gogledd Cymru

Mae Canolfan Bowlio Gogledd Cymru yn ganolfan bowlio dan do gwyrdd a fflat sydd ag 8 llawr bowlio, o safon ryngwladol. Mae’n agored i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau, ac rydym yn croesawu unigolion, parau, grwpiau a phartïon sy’n ymweld. Mae’r ganolfan ar agor i’r rhai nad ydynt yn dymuno bowlio hefyd – galwch i mewn am goffi, archebu bwyd o fwydlen ein bwyty neu roi cynnig ar ein cinio dydd Sul gwych.

Ewch i’r wefan

Ewch i’n siopau bwyd a diod trwy ddod o hyd i’w lleoliad ar ein map:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google