Bwyd a Diod
Bar a Bwyty 1891
cafe r
Ystafell Fwyta y Goedwig Law yn SC2 y Rhyl
y beach hut nova
Canolfan Bowlio Gogledd Cymru

Bar a Bwyty 1891

Lleolir bwyty a bar 1891 ar lawr cyntaf Theatr Pafiliwn Y Rhyl, sydd â golygfeydd hyfryd o arfordir Gogledd Cymru, ar draws i Eryri a thu hwnt. Rydym yn cynnig cymysgedd unigryw o fwyd eithriadol a lleol a gwasanaeth gwych – i gyd yn ein bwyty a bar newydd cyfforddus, cyfoes a thrwsiadus. Os ydych eisiau diod i ymlacio, swper hir, swper cyn y theatr neu ginio sydyn, mae gan 1891 rywbeth i bawb.

Ewch i’r wefan

Café R yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

Café R, rhan ganolog o Ganolfan Grefft Rhuthun. Y lle perffaith i gymryd amser i ymlacio a mwynhau coffi neu baned o de wedi’u paratoi’n ffres – gyda bwyd wedi ei baratoi a’i weini gan ein tîm lleol o staff cyfeillgar. Mae’r pwyslais ar ymlacio yn Café R: boed hynny gydag ein brecwast Cymreig llawn neu ein te prynhawn gwych (wedi’i weini yn y ffordd draddodiadol). Chi biau’r dewis yn Café R.

Ewch i’r wefan

Ystafell Fwyta y Goedwig Law yn SC2 y Rhyl

Ystafell Fwyta y Goedwig Law yw’r bwyty mwyaf yn SC2. Gydag ystod eang o fyrbrydau blasus a phrydau rhesymol ar gael, mae’r bwyty yn gweini brecwast, cinio a the. Bydd plant wrth eu boddau gyda’r dewis o brydau plant ar gael, ac wrth gwrs, bydd y bwyty ar gael fel rhan o unrhyw archeb parti yn y parc dŵr yn SC2.

Ewch i’r wefan

Y Beach Hut, Nova

Yn nhref glan y môr Prestatyn, Gogledd Cymru, mae Caffi a Bar y Beach Hut dafliad carreg o filltiroedd o draethau tywodlyd. Cynnes a chroesawgar, mae gennym fwydlen amrywiol gyda rhywbeth at ddant pawb. Os ydych yn adeiladu cestyll tywod ar y traeth, yn cerdded ar hyd y promenâd, neu’n cwrdd â ffrindiau a theulu am ginio, rydym yn cynnig bwyd a diod ardderchog i’ch bodloni a’ch paratoi ar gyfer eich antur nesaf!

Ewch i’r wefan

Canolfan Bowlio Gogledd Cymru

Mae Canolfan Bowlio Gogledd Cymru yn ganolfan bowlio dan do gwyrdd a fflat sydd ag 8 llawr bowlio, o safon ryngwladol. Mae’n agored i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau, ac rydym yn croesawu unigolion, parau, grwpiau a phartïon sy’n ymweld. Mae’r ganolfan ar agor i’r rhai nad ydynt yn dymuno bowlio hefyd – galwch i mewn am goffi, archebu bwyd o fwydlen ein bwyty neu roi cynnig ar ein cinio dydd Sul gwych.

Ewch i’r wefan

Ewch i’n siopau bwyd a diod trwy ddod o hyd i’w lleoliad ar ein map:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu