swyddi ar gael
dysgu gyda ni

Os hoffech unrhyw wybodaeth am swyddi gwag yn Saesneg, ewch i: https://denbighshireleisure.co.uk/careers/ neu cliciwch ar y tab CYMRAEG ar dop y dudalen.

Methu gweld eich swydd perffaith? Rydym yn recriwtio’n aml drwy gydol y flwyddyn felly anfonwch eich CV atom er mwyn i ni eich cadw mewn cof am unrhyw swyddi gwag addas sydd gennym yn y dyfodol

cliciwch yma i ddanfon eich CV atom

Dysgu Gyda Ni

Yma yn Hamdden Sir Ddinbych Cyf. rydym yn cynnig cymwysterau hamdden i’n cymuned leol, gyda’n hyfforddwyr cymwys a phrofiadol. Mae ein cyrsiau wedi’u hachredu a’u cydnabod yn broffesiynol, felly gallwch fod yn hyderus eich bod yn ennill y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i wella neu ddechrau eich gyrfa yn y diwydiant hamdden.

Cliciwch isod i ddarganfod mwy am y Cyrsiau rydym yn eu cynnig.

Mwy o wybodaeth
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu