Cyrsiau a Gyrfaoedd

Gyrfaoedd yn Hamdden Sir Ddinbych

Mae hwn yn gyfnod cyffrous dros ben i ymuno â Hamdden Sir Ddinbych, wrth i ni ddechrau ar antur newydd i gynnig hamdden fasnachol gystadleuol.  Rydym yn darparu cynnig hamdden gwahanol i gwsmeriaid ar draws y sir, i gyd wedi’u hanelu at annog ffordd o fyw mwy hapus ac iach.

Mae tîm Hamdden Sir Ddinbych yn dîm sefydledig, angerddol a llawn cymhelliant sydd â diwylliant o ddarparu gwasanaeth perfformiad uchel a rhagorol i gwsmeriaid. Mae ein llwyddiannau yn y gorffennol wedi ein harwain at ein sefyllfa bresennol, sef cyfleusterau uchel iawn eu parch ac angerdd i ddarparu’r profiadau gorau posibl i gwsmeriaid.


Cyrsiau yn Hamdden Sir Ddinbych

Ydych chi’n barod i ddechrau eich gyrfa mewn Iechyd a Ffitrwydd?

Summit Fitness mewn Partneriaeth â Hamdden Sir Ddinbych ac Active IQ

 • Cyrsiau a gydnabyddir gan REPS a CIMSPA

 • Cymorth cwrs tu allan i oriau swyddfa

 • Opsiynau talu hyblyg ac wedi’u personoli

 • Hefyd

 • Mynediad AM DDIM i raglen datblygu a mentora busnes (gwerth £350) gyda diploma Hyfforddwr Personol cyfun

A HEFYD

 • Sefydlu Busnes a Marchnata Cyfathrebu ac Iaith y Corff

 • Trefnu dyddiadur

 • Sut i DDIOGELU Sylfaen cleient cynaliadwy

 • Sut i GYNNAL perthnasau cleient newidiol

Cymhwyster Tystysgrif Lefel 2 Hyfforddwr Ymarfer Corff (Q2CGI)

Dates tbc

Diploma Lefel 3 Hyfforddwr Personol (Q3DIPT)

Dyddiadau i’w cadarnhau

Diploma Cyfunedig Lefel 3 Hyfforddwr Ymarfer Corff a Hyfforddwr Personol (Q3DGIPT)

Dyddiadau i’w cadarnhau
SUMMIT FITNESS SOLUTIONS
 • Tom Williams (Prif Diwtor) – 07971512158

 • summitfitnesssolutions.co.uk

 • summitfitnesssolutions@gmail.com

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu