canolfannau hamdden
Llangollen
Canolfan Hamdden Huw Jones Corwen
rhuthun
dinbych
x20 llanelwy
y rhyl
prestatyn
nova
porth rhieni
Polisi Mynediad

Hamdden Llangollen

 • Cyfleusterau ar y safle
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Cae 3G
 • Neuadd Chwaraeon
 • Stiwdio / Ystafell cyfarfod
 • Bydd mynediad i’r anabl a chyfleusterau newid a thoiledau ar gael.
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Amseroedd Agor

Cysylltwch â ni

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Canolfan Hamdden Huw Jones Corwen

Cyfleusterau ar y safle

 • Ystafell Ffitrwydd
 • Pwll Nofio
 • Cwrt Sboncen
 • Stiwdio/Ystafell Cyfarfod
 • Cae 3G
 • Bydd mynediad i’r anabl a chyfleusterau newid a thoiledau ar gael.
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Amseroedd Agor

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Clwb Rhuthun

Cyfleusterau ar y safle

 • Pwll Nofio
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Neuadd Chwaraeon
 • Campfa
 • Stiwdio
 • Cae Pob Tywydd
 • Cyfleusterau newid babanod.

Bydd mynediad i’r anabl a chyfleusterau newid a thoiledau ar gael.

Mae ystafell newid gyda gwely addasadwy a theclyn codi ar gael yn ystafelloedd newid y pentref.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Amseroedd Agor

Clwb Dinbych

Cyfleusterau ar y safle:

 • Pwll Nofio
 • Ystafell Ffitrwyd
 • Neuadd Chwaraeon
 • Stiwdo
 • Cae Pob Tywydd
 • Caeau glaswellt
 • Bydd mynediad i’r anabl a chyfleusterau newid a thoiledau ar gael.
 • Mae ystafell newid gyda gwely addasadwy a theclyn codi yn yr ystafell newid hygyrch wrth ochr y pwll.
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Amseroedd Agor

X20 Llanelwy

Cyfleusterau ar y safle:

 • Ystafell Ffitrwyd
 • Ystafell X20
 • Neuadd Chwaraeon
 • Campfa
 • Cae 3G
 • Caeau glaswellt
 • Cwrt Sboncen
 • Cyfleusterau newid babanod.

Mynediad cadair olwyn a chyfleusterau newid a thoiledau anabl ar gael.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Amseroedd Agor

Clwb Rhyl

Cyfleusterau ar y safle:

 • Pwll Nofio
 • Ystafell Ffitrwyd
 • Pwll dysgwyr
 • Ystafell Hyfforddi Weithredol
 • Beicio stiwdio
 • Neuadd Chwaraeon
 • Stiwdio
 • Campfa
 • Ystafell Gweithgaredd
 • Cae Pob Tywydd
 • Caeau glaswellt
 • Mae ystafell newid gyda gwely addasadwy a theclyn codi yn yr ystafell newid hygyrch
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Amseroedd Agor

Clwb Nova

Cyfleusterau ar y safle:

 • Pwll Nofio
 • Pwll dysgwyr
 • Ystafell Ffitrwyd
 • Stiwdio/Ystafell swyddogaethol
 • Chwarae Antur
 • Caffi Ardal Chwarae
 • Caffi Cwt Traeth
 • Siop Glan y Môr / Bwyd i Fynd
 • Seti Glan y Môr Allano
 • Mynediad rhwydd at y traet
 • Mae ystafell newid gyda gwely addasadwy a theclyn codi yn yr ystafell newid hygyrch
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Amseroedd Agor

Hamdden Prestatyn

Cyfleusterau ar y safle:

 • Neuadd Chwaraeon
 • Cwrtiau Sboncen
 • Cae Pob Tywydd
 • Campfa
 • Stiwdio
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Amseroedd Agor

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Polisi Mynediad

Cliciwch yma i weld ein Polisi Mynediad
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu