canolfannau hamdden
Llangollen
Canolfan Hamdden Huw Jones Corwen
rhuthun
dinbych
x20 llanelwy
y rhyl
prestatyn
nova
porth rhieni
Polisi Mynediad

Hamdden Llangollen

 • Cyfleusterau ar y safle
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Cae 3G
 • Neuadd Chwaraeon
 • Stiwdio / Ystafell cyfarfod
 • Bydd mynediad i’r anabl a chyfleusterau newid a thoiledau ar gael.
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 7:00am – 8:45pm

Dydd Gwener: 7:00am – 7:00pm

Penwythnosau: 9:00am – 13:00pm

Canolfan Hamdden Huw Jones Corwen

Cyfleusterau ar y safle

 • Ystafell Ffitrwydd
 • Pwll Nofio
 • Cwrt Sboncen
 • Stiwdio/Ystafell Cyfarfod
 • Cae 3G
 • Bydd mynediad i’r anabl a chyfleusterau newid a thoiledau ar gael.
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Amseroedd Agor

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Oriau Agor

Dydd Llun a Dydd Mawrth: 7am – 9pm
Dydd Mercher: 2pm – 9pm
Dydd Iau: 7am – 9pm
Dydd Gwener: 7am – 7pm
Penwythnosau: 8.15am – 12.30pm

Clwb Rhuthun

Cyfleusterau ar y safle

 • Pwll Nofio
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Neuadd Chwaraeon
 • Campfa
 • Stiwdio
 • Cae Pob Tywydd
 • Cyfleusterau newid babanod.

Bydd mynediad i’r anabl a chyfleusterau newid a thoiledau ar gael.

Mae ystafell newid gyda gwely addasadwy a theclyn codi ar gael yn ystafelloedd newid y pentref.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 6.30am – 9.30pm
Dydd Gwener: 6.30am – 8pm
Dydd Sadwrn: 8am – 2:30pm                                                                                Dydd Sul: 9am – 3:30pm

Clwb Dinbych

Cyfleusterau ar y safle:

 • Pwll Nofio
 • Ystafell Ffitrwyd
 • Neuadd Chwaraeon
 • Stiwdo
 • Cae Pob Tywydd
 • Caeau glaswellt
 • Bydd mynediad i’r anabl a chyfleusterau newid a thoiledau ar gael.
 • Mae ystafell newid gyda gwely addasadwy a theclyn codi yn yr ystafell newid hygyrch wrth ochr y pwll.
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 6.30am – 9pm
Dydd Gwener: 6.30am – 8.30pm
Dydd Sadwrn: 8.30am – 3.30pm
Dydd Sul: 9am – 1:30pm

X20 Llanelwy

Cyfleusterau ar y safle:

 • Ystafell Ffitrwyd
 • Ystafell X20
 • Neuadd Chwaraeon
 • Campfa
 • Cae 3G
 • Caeau glaswellt
 • Cwrt Sboncen
 • Cyfleusterau newid babanod.

Mynediad cadair olwyn a chyfleusterau newid a thoiledau anabl ar gael.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 6:30am – 10pm

Dydd Gwener: 6:30am – 9pm

Penwythnosau: 8:30 – 1PM

Clwb Rhyl

Cyfleusterau ar y safle:

 • Pwll Nofio
 • Ystafell Ffitrwyd
 • Pwll dysgwyr
 • Ystafell Hyfforddi Weithredol
 • Beicio stiwdio
 • Neuadd Chwaraeon
 • Stiwdio
 • Campfa
 • Ystafell Gweithgaredd
 • Cae Pob Tywydd
 • Caeau glaswellt
 • Mae ystafell newid gyda gwely addasadwy a theclyn codi yn yr ystafell newid hygyrch
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 6.00am – 10pm
Dydd Gwener: 6.00am – 9.30pm
Dydd Sadwrn: 8:15am – 5pm
Dydd Sul: 8:15am – 8.30pm

Clwb Nova

Cyfleusterau ar y safle:

 • Pwll Nofio
 • Pwll dysgwyr
 • Ystafell Ffitrwyd
 • Stiwdio/Ystafell swyddogaethol
 • Chwarae Antur
 • Caffi Ardal Chwarae
 • Caffi Cwt Traeth
 • Siop Glan y Môr / Bwyd i Fynd
 • Seti Glan y Môr Allano
 • Mynediad rhwydd at y traet
 • Mae ystafell newid gyda gwely addasadwy a theclyn codi yn yr ystafell newid hygyrch
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Gwener 6:15am – 9:30pm
Penwythnosau: 8:15am – 6:00pm

Hamdden Prestatyn

Cyfleusterau ar y safle:

 • Neuadd Chwaraeon
 • Cwrtiau Sboncen
 • Cae Pob Tywydd
 • Campfa
 • Stiwdio
 • Cyfleusterau newid babanod.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon o fewn y cyfleusterau hyn, cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni:

Cliciwch ar y wefan isod i weld eu cyfeiriad, oriau agor a’u manylion cyswllt.

Oriau Agor

Dydd Llun: 5-9pm

Dydd Mawrth: 5-10pm

Dydd Mercher: 5-9pm

Dydd Iau: 5-9pm

Dydd Gwener: 5-8pm

Penwythnosau: Ar gau

Polisi Mynediad

Cliciwch yma i weld ein Polisi Mynediad
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu