Amdanom ni

Darparu cyfleoedd hamdden hygyrch, o safon uchel, sy’n denu lefelau cyfranogi uchel, a gwella lles trigolion ac ymwelwyr Sir Ddinbych

ein pobl
ein cymuned
ein busnes

Hamdden Sir Ddinbych Cyf

Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn gwmni masnachol cyfyngedig drwy warant sy’n perthyn yn gyfan gwbl i’r Cyngor. Roedd y Gwasanaeth yn arfer bod yn rhan o Gyngor Sir Ddinbych, ond mae’r cwmni bellach yn weithredol, gyda’r holl staff Hamdden yn trosglwyddo i’r Cwmni o 1 Ebrill 2020 ymlaen.

Mae tîm Hamdden Sir Ddinbych yn dîm sefydledig, angerddol a llawn cymhelliant sydd â diwylliant o ddarparu gwasanaeth perfformiad uchel a rhagorol i gwsmeriaid. Mae ein llwyddiannau yn y gorffennol wedi ein harwain at ein sefyllfa bresennol, sef enw da am brofiadau gwych yn ein cyfleusterau i gyd a thîm o weithwyr caled sy’n ffynnu o ddarparu’r profiadau gorau posibl i gwsmeriaid.

Ein Gweledigaeth

Mae ein gweledigaeth a’n hamcanion fel cwmni yn canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd hamdden hygyrch o ansawdd uchel sy’n denu lefelau uchel o gyfranogiad ac yn gwella lles trigolion ac ymwelwyr Sir Ddinbych.
Mae Hamdden Sir Ddinbych yn darparu cynnig amrywiol i gwsmeriaid drwy’r sir o Ganolfan Hamdden Llangollen i Theatr Pafiliwn y Rhyl.

Ymhlith ein hasedau presennol mae; 7 Canolfan Hamdden, Atyniad i Ymwelwyr SC2, Bwyty a Bar 1891, Theatr Pafiliwn y Rhyl, Neuadd y Dref y Rhyl, Canolfan Bowls Gogledd Cymru, Nova, Canolfan Grefft Rhuthun a Chaffi R, Pafiliwn Llangollen. Rydym yn gweithredu rhaglen ail-fuddsoddi barhaus ym mhob un o’r safleoedd hyn i sicrhau ein bod yn cynnig y profiad gorau i’n cwsmeriaid.

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google