Lleoliadau Digwyddiad
Arena Ddigwyddiadau’r Rhyl
Neuadd y Dref y Rhyl
Pafiliwn Llangollen

Os ydych yn chwilio am rywle i gynnal digwyddiad, boed yn ddathliad, codi arian neu rywbeth cwbl unigryw, mae’r tîm yn Hamdden Sir Ddinbych yma i’ch helpu chi. Mae gennym ystod dda o leoliadau i’w cynnig ar draws y Sir, felly cysylltwch â ni am fanylion llawn. Yn ogystal â’r tri lleoliad digwyddiadau mawr isod, gallwch hefyd logi ein Bwyty 1891 ar lan y môr y Rhyl, Canolfan Fowlio Gogledd Cymru ac Ystafell Fwyta’r Goedwig Law yn SC2. Mae ein Canolfannau Hamdden hefyd yn cynnig llogi cyfleuster ar gyfer partïon pen-blwydd a digwyddiadau eraill.

Arena Ddigwyddiadau’r Rhyl

Lleolir ar East Parade ar y Promenâd, mae Arena Ddigwyddiadau’r Rhyl wedi bod yn leoliad i lawer o ddigwyddiadau cofiadwy dros y blynyddoedd, gan gynnwys McFly, Madness ac UB40 ymysg eraill.

Mae yna le i oddeutu 8,000 yn yr arena awyr agored hon, a defnyddir ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau masnachol preifat gan gynnwys Sioe Awyr y Rhyl a Ras Am Oes.

Neuadd y Dref y Rhyl

Lleolir yn ganolog yng nghanol y Rhyl, mae Neuadd y Dref yn leoliad delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiad ac mae ar gael ar gyfer:

 • Llogi ar gyfer Partion a Dathliadau (gyda Bar Trwyddedig Llawn)
 • Seremonïau a Derbyniadau
 • Darlithoedd ac Arddangosfeydd
 • Cynadleddau a Seminarau

Mae gennym dîm ymroddedig ar y safle sy’n gallu eich helpu i gynllunio eich digwyddiad a byddant yn sicrhau fod popeth yn rhedeg mor llyfn â phosibl ar y diwrnod ei hun.
Mae neuadd y dref yn gwbl hygyrch a lleolir yn agos at holl gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gyda’r safle Tacsi wedi’i leoli y tu allan i Neuadd y Dref.
Mae Neuadd y Dref Y Rhyl ar gael i’w llogi saith diwrnod yr wythnos.

Pafiliwn Llangollen

Wedi’i leoli yng nghefn gwlad godidog Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy, mae Llangollen yn leoliad Safle Treftadaeth Y Byd ysbrydoledig ar gyfer eich digwyddiad.

Agored ac yn llawn offer, mae Pafiliwn adnabyddus Llangollen yn cynnwys ystod eang o gyfleusterau ar gyfer pob math o ddigwyddiadau dan do ac awyr agored. Gellir archebu’r rhain yn unigol neu eu pacio gyda’i gilydd ar gyfer eich anghenion penodol.

Mae cyfleusterau yn cynnwys:-

 • Llwyfan ac arena dan do ar gyfer ffeiriau masnach, cyngherddau a digwyddiadau, delfrydol ar gyfer pob math o ddigwyddiad awyr agored, fel gwyliau, cyngherddau, sioeau masnach, ffeiriau crefftau a ralïau clwb.
 • Neuadd dan do ar gael gyda lle i hyd at 400 (mewn arddull theatr) neu 250 (mewn arddull cabaret) Perffaith ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau gwobrau, lansio cynnyrch, sioeau masnach, ffeiriau crefft, cyngherddau, cyfarfodydd mawr a chiniawau
 • Amrywiaeth o ystafelloedd llawn offer ar gael ar gyfer cyfarfodydd o 4 i 80 o bobl ac mae taflunwyr, sgriniau, cyfleusterau tywyllu a WiFi am ddim ar gael.
 • Gellir addurno’r man derbynfa mawr i’ch gofynion
 • Cyfleusterau arlwyo a chaffi gydag offer da
 • Bar trwyddedig llawn
 • Maes parcio ar y safle ar gyfer hyd at 160 car

Ewch i un o’n gwefannau trwy ddefnyddio’r map i ddod o hyd i bob un:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google