Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni isod:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am ein gwasanaethau, cysylltwch â’r tîm yn Hamdden Sir Ddinbych drwy’r ffurflen isod.

Rydym yn croesawu eich adborth am ein cyfleusterau a’r gwasanaeth rydych wedi ei dderbyn.  Hoffwn glywed gennych chi a byddwn yn defnyddio’r adborth er mwyn gwella.

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen i anfon unrhyw ganmoliaethau, awgrymiadau neu gwynion.  Trwy’r ddolen hon, gallwch hefyd ddod o hyd i fanylion am ein proses adborth, sut ydym yn delio â’ch sylwadau a sut byddwn yn ymateb i chi.

  Cysylltwch â swyddfa ganolog HSDdCyf ar:  01824 712499

  Ein horiau swyddfa canolog yw 9.00yb – 5.00yh, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ffoniwch yn ôl neu anfonwch e-bost i hamdden@hamddensirddinbych.co.uk

  Trwy’r ddolen hon gallwch hefyd ddod o hyd i fanylion ein proses adborth, sut rydym yn delio â’ch sylwadau a sut y byddwn yn ymateb i chi.

  POLISI ADBORTH
  Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

  Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

  Rhagor o wybodaeth

  Gadewch i ni gymdeithasu