Cysylltwch â ni isod:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am ein gwasanaethau, cysylltwch â’r tîm yn HSDd Cyf drwy’r ffurflen isod:


  Rydym yn croesawu eich adborth am ein cyfleusterau a’r gwasanaeth rydych wedi ei dderbyn.  Hoffwn glywed gennych chi a byddwn yn defnyddio’r adborth er mwyn gwella.

  Gallwch ddefnyddio’r ffurflen i anfon unrhyw ganmoliaethau, awgrymiadau neu gwynion.  Trwy’r ddolen hon, gallwch hefyd ddod o hyd i fanylion am ein proses adborth, sut ydym yn delio â’ch sylwadau a sut byddwn yn ymateb i chi.

  Swyddfa ganolog HSDdCyf:

  Cysylltwch â swyddfa ganolog HSDdCyf ar:  01824 712499

  Ein horiau swyddfa canolog yw 9.00yb – 5.00yh, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ffoniwch yn ôl neu anfonwch e-bost i hamdden@hamddensirddinbych.co.uk

  Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

  Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

  Rhagor o wybodaeth

  Gadewch i ni gymdeithasu