Wedi’i leoli ar y dde wrth Draeth Canolog y Rhyl, wedi’i nythu y tu ôl i Arena Ddigwyddiadau’r Rhyl mae’r siop pysgod a sglodion glan môr cyntaf yn y Rhyl. Gyda bwydlen tecawe wych ‘mond tafliad carreg i ffwrdd o’r traeth tywodlyd. 
Rhowch gynnig ar ein pysgod a sglodion bendigedig, neu ein byrgyr llofnod blasus. Mae rhywbeth at ddant pawb yn y Shack.
bwydlen
Beth am drio bwyd glan môr traddodiadol, wrth i chi fwynhau mynd am dro ar hyd glan y môr yr haf hwn.

Oriau Agor yn ystod yr Haf:

3ydd Mehefin – 18fed Gorffennaf

Dydd Sadwrn: 11.00-20.00 bwyd tan 19.00*

Dydd Sul: 11.00-20.00 bwyd tan 19.00*

*yn ddibynnol ar y tywydd

Dewch o hyd i ni:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu