Roedd te prynhawn, bandiau milwrol ac ymddangosiadau brenhinol yn rhai o bleserau parti gardd fawreddog a gynhaliwyd ar ran y Brenin Siarl ym Mhalas Buckingham yr wythnos hon.

Derbyniodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr DLL, wahoddiad i’r parti gardd gan yr Arglwydd Chamberlain ar ran Ei Fawrhydi, yn dilyn ei waith gyda DLL a’i ymroddiad i’r diwydiant hamdden dros y 15 mlynedd diwethaf. Enwebwyd Jamie ar gyfer yr anrhydedd hon gan ffrindiau, Mike a Jules Peters.

Cafodd y gwahoddedigion eu cyfarch gan ddau fand Milwrol Brenhinol ar dir Palas Buckingham, ac yna te prynhawn yn y gerddi.

Roedd y Tywysog William yn bresennol ac yn herian gyda’r mynychwyr ei fod yn “dywydd da ar gyfer nofio”.   Ymunodd ei gefndryd hefyd, y tywysogesau Beatrice ac Eugenie, a Zara Tindall, gyda’i gŵr Mike.

Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd Jamie Groves: “Roedd yn anrhydedd cael fy enwebu gan Jules a Mike, ac roedd mynychu digwyddiad mor fawreddog yn brofiad gwirioneddol anghredadwy. Roedd yn swreal cerdded trwy dir y palas ym mhresenoldeb aelodau o’r teulu brenhinol ac roedd yn ddiwrnod na fyddwn byth yn ei anghofio.   Rydw i mor falch o gynrychioli’r cwmni yn y digwyddiad hwn ac yn teimlo’n hynod ostyngedig i gael fy enwebu, mae’n arbennig iawn bod y gwaith rydw i a fy nhîm yn ei wneud yn DLL wedi cael ei gydnabod fel hyn.”