Derbyniodd cystadleuaeth ‘falch o fod yn Gymry’ Hamdden Sir Ddinbych Cyf (DLL) gannoedd o geisiadau gan blant yn rhannu eu cariad at y diwylliant Cymreig trwy ddylunio poster a fyddai’n cael ei argraffu ar grysau-t hyfforddwr ffitrwydd DLL.

Gwahoddodd DLL artistiaid ifanc i gymryd rhan mewn cystadleuaeth dylunio crys-t ar thema ‘Beth Sy’n Eich Gwneud yn Falch o Fod yn Gymraeg’, wedi’i hanelu at blant 11 oed ac iau.

Derbyniwyd dros 150 o geisiadau ac oherwydd safon uchel y ceisiadau, dewiswyd tri enillydd i dderbyn tocynnau Ninja TAG yn SC2 Rhyl.

Daisy o Ysgol Dewi Sant luniodd y dyluniad buddugol a chafodd ei phoster wedi’w argraffu a’i wisgo gan grysau-t hyfforddwr ffitrwydd DLL ar draws pob un o’u safleoedd ffitrwydd. Cafodd Emma o Ysgol Caer Drewyn a Darcie o Ysgol Bryn Clwyd eu dewis hefyd fel enillwyr a chawsant dau docyn Ninja TAG yr un.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr DLL: “Fel busnes Cymreig mae’n bwysig i ni ddathlu ein diwylliant Cymreig ac eleni mae hi wedi bod yn bleser gweld yr holl geisiadau anhygoel ar gyfer y gystadleuaeth hon. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb a gystadlodd yn ein cystadleuaeth dylunio poster o ‘Beth sy’n eich gwneud yn falch o fod yn Gymraeg’. Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel ac rydym wedi cael dros 150 o geisiadau o bob rhan o Sir Ddinbych. Roedd hi mor anodd dewis un enillydd yn unig, felly rydym wedi dyfarnu 2il wobr a 3ydd gwobr sydd hefyd wedi ennill 2 docyn Ninja TAG yr un, rydym wedi cysylltu â’r unigolion a’r ysgolion hyn yn uniongyrchol. Unwaith eto, rwyf eisiau dweud llongyfarchiadau mawr i bawb am gystadlu ac am ddylunio posteri o safon mor uchel. #DLLYdymNi, #CymraegABalch”