Mae DLL yn gyffrous i gyhoeddi y bydd Jason Mohammad, seren Final Score BBC 1 yn cyflwyno Gwobrau Cymunedau Bywiog DLL 2024.

Mae’r Gwobrau mawreddog yn anrhydeddu aelodau o’r gymuned sydd wedi gwneud gwahaniaeth neu wedi cyflawni rhywbeth arbennig yn y maes chwaraeon, y celfyddydau a diwylliant o fewn y blwyddyn diwethaf.

Mae’r gwobrau, (a oedd yn cael ei adnabod fel y Gwobrau Chwaraeon Sir Ddinbych gynt), bellach wedi tyfu i anrhydeddu unigolion, grwpiau, timau, ysgolion a chlybiau lleol sydd wedi gwneud gwahaniaeth neu wedi cyflawni rhywbeth mewn chwaraeon neu weithgaredd, celfyddydau a diwylliant yn eu cymuned.

Daeth dros 450 o westeion, gan gynnwys preswylwyr, partneriaid a busnesau lleol, i’r digwyddiad mawr hwn yn Theatr Pafiliwn y Rhyl, ochr yn ochr â’r holl enwebeion a’u teuluoedd, a drefnwyd gan Hamdden Sir Ddinbych Cyf (DLL) y llynnedd. Derbyniwyd 12 gwobr ar y noson, gan gynnwys Clwb Chwaraeon y Flwyddyn, Person Ifanc Rhagoriaeth a’r Prosiect Creadigol Cymunedol Gorau.

Bydd seremoni 2024 yn cael ei chynnal ar 13eg Tachwedd ac yn cael ei chynnal unwaith eto yn Theatr Pafiliwn y Rhyl a 1891.

Bydd enwebiadau ar gyfer y gwobrau yn agor ar 1af Mehefin, gyda DLL yn annog pob aelod o’r cyhoedd i gymryd rhan ac enwebu rhywun yn eu cymuned trwy’r wefan.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr DLL: “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Jason Mohammad i’r Rhyl ym mis Tachwedd. Mae gwobrau Cymunedau Bywiog DLL yn ddigwyddiad gwych sy’n helpu i gydnabod a dathlu llwyddiant unigolion, timau, clybiau ac ysgolion yn Sir Ddinbych. Rydym yn gyffrous i fod yn ôl yn theatr Pafiliwn y Rhyl, a bwyty a bar 1891 ac yn edrych ymlaen at dderbyn yr holl enwebiadau, ac rwy’n siŵr y bydd hynny’n rhoi tasg anodd i’r beirniaid ddewis ohoni!”

Cynhelir y beirniadu ar gyfer y gwobrau ym mis Awst a chyhoeddir yr enillwyr yn fyw ar y llwyfan ym mis Tachwedd.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://denbighshireleisure.co.uk/cy/gwobrau-cb-2024/