Gwirfoddoli gyda Hamdden Sir Ddinbych Cyf

Mae ein Gwirfoddolwyr yn rhan hynod bwysig o’n tîm yn Hamdden Sir Ddinbych Cyf. Maent wedi bod yn gefn dros y blynyddoedd, ac rydym yn gwerthfawrogi’r sgiliau, profiad, gwybodaeth a phersonoliaethau unigol sydd gan bob gwirfoddolwr. O ddarparu gwasanaeth tywys yn y Theatr, i helpu i redeg digwyddiadau mawr, i gefnogi pobl ifanc a chymunedau i gadw’n heini, mae amrywiaeth o ffyrdd i’n gwirfoddolwyr gymryd rhan.

Rhestrir ein cyfleoedd gwirfoddoli presennol isod. Cliciwch ar gyfle gwirfoddoli i ddarganfod mwy. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, llenwch y ffurflen isod, a bydd rhywun o’r tîm yn cysylltu â chi.

lawrlwytho ein pecyn gwybodaeth
Tywysydd – Pafiliwn Theatr Y Rhyl
Proffil Gwirfoddolwr

Cynorthwyydd Nofio Gwirfoddol

Proffil Gwirfoddolwr
Hyfforddwr Cymunedau Bywiog
Proffil Gwirfoddolwr

Ffurflen Diddordeb Gwirfoddoli

  Personal Details

  Emergency Contact

  Safer Recruitment Details

  Please provide details of at least one referee – this will be your current/last employer, or a suitable character referee if you are self-employed, unemployed, retired or a student.

  Refreee 1 Details:
  Refreee 2 Details:
  (required)
  Volunteering details
  Privacy Notice

  Your data will be processed by Denbighshire Leisure Limited only for the specific purposes of assessing your expression of interest, to appropriately match you to suitable volunteering opportunities, and to ensure your safety whilst volunteering with the Company. The processing of your personal data is necessary in order to take steps at your request prior to entering into a contract/agreement. Denbighshire Leisure Limited will not share your data with any other organisation.

  Denbighshire Leisure Limited will retain your data for the duration of your placement, and up to 6 years after the end of your placement. If you feel that Denbighshire Leisure Limited have mishandled your personal data at any time you can make a complaint to the Information Commissioners Office by visiting their website or by calling their helpline on 0303 123 1113. For further information about how the Company processes personal data and your rights please see our privacy notice here.

  Declaration
  Thank you for expressing an interest in volunteering with Denbighshire Leisure Limited. Someone from the relevant team will soon be in touch to discuss moving forwards.


  Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

  Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

  Rhagor o wybodaeth

  Gadewch i ni gymdeithasu