Dechreuwch y flwyddyn mewn ffordd | gyda HSDD!

Mae gan HSDD bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau eich taith ffitrwydd yn 2024!

archebu lle ar gweithdy anadlu
ymuno ar-lein
darganfod mwy

Wrth i ni nesáu at y flwyddyn newydd, mae Hamdden Sir Ddinbych yma i’ch cefnogi i gyflawni eich nodau ffitrwydd! Gyda’n cyfleusterau ffitrwydd o’r radd flaenaf a’n cynlluniau ymarfer personol, byddwch yn dechrau’r flwyddyn yn gadarn ac yn barod i orchfygu unrhyw her!

Pam ymuno HSDdCyf?

 
                                               ✅Dewis o 7 campfa premiwm (gan gynnwys 5 clwb premiwm)
✅Offer Technogym diweddaraf gan gynnwys Technogym Excite, Pure Strength a Skill
✅ Dros 450 o ddosbarthiadau egnïol y mis, gan gynnwys Clwb Seiclo, Clubbercise, Ymarfer Cylchol a Pilates
✅ Cefnogaeth bersonol gydag adolygiadau rhaglen hyfforddiant rheolaidd i’ch helpu i gynnal eich ysgogiad
✅ Stiwdio 360, y cyntaf o i math yng Nghymru
✅Mannau HIIT unigryw, gan gynnwys Stiwdio X yn X20
✅ Mynediad i pump pwll nofio

 

Wrth i’r flwyddyn newydd agosáu, dyma’r amser perffaith i osod ein nodau ffitrwydd a gweld ein hunain yn ffynnu! Cofiwch, mae gofalu am ein lles meddyliol, corfforol a chymdeithasol yr un mor bwysig ag unrhyw agwedd arall o’n bywydau.  Felly gadewch i ni wneud eleni yr un orau eto drwy flaenoriaethu ein hiechyd a’n hapusrwydd!


Beth am ddechrau gyda | Gweithdy Anadlu

 

Gweithdy Anadlu

lles cyfannol ar gyfer lleddfu straen, rheoli gorbryder ac arferion hunan-ofal i’w cynnwys yn eu trefn ffitrwydd i wella cymhelliant a ffocws

Lleoliad: Nova
Dyddiad: Dydd Mercher 24 Ionawr 2024
Amser: 17:00 – 18:30 neu 19:00 – 20:30
Pris: £30

Archebwch le wrth gysylltu ag y safle ar 01824 712323 neu drwy’r Ap HSDdCyf o’r 23ain o Ragfyr, 2023

Join Our Club 6 Bootcamp!

Starting Monday 5th September

Kick-start a new fitness routine and transform your mindset in just 6 weeks with our support
» Includes all classes, a choice of 7 gyms plus lane swimming
» 3 EXTRA exclusive classes per week
» Tanita weekly body stat measurement to track your progress
» Support Whatsapp group with our dedicated fitness team
» Weekly challenges set to keep you motivated
» Unlimited programmes and monthly 1-2-1s during and after the challenge ends
» Free parking that includes access to the beach
Plus, if all of this isn’t enough, if you complete all 6 weeks you will be entered into our prize draw!
To reserve your place, join Club Nova online using promo code CLUB6, see one of our Fitness Instructors, or leave your details below to find out more information or to try us for FREE
JOIN ONLINE
FIND OUT MORE
FREE TRIAL PASS

WHY JOIN US?


Member Referral Offer

For a limited time only…

Refer a friend and receive a £20 voucher for our 1891 Restaurant in Rhyl*

*T&Cs apply. Voucher will be available once the new member has paid their first full month – please ask on-site for further details

CYSYLLTWCH

Cwblhewch y ffurflen isod

    Careers with Denbighshire Leisure Ltd

    Click below to see what jobs we have available at the moment.

    MORE INFORMATION

    Lets Socialise