Categori Gwobrwyo

Gweithle Gweithgar y Flwyddyn

Busnes lleol yn Sir Ddinbych sydd yn cefnogi lles corfforol a meddyliol eu gweithwyr drwy eu hannog i fod yn heini a/neu greadigol e.e. côr gwaith, clwb gwau, tîm pêl-droed, teithiau cerdded amser cinio.

    Os oes gennych unrhyw luniau/fideo i gefnogi eich enwebiad, e-bostiwch nhw i: Cymunedau.Bywiog@hamddensirddinbych.co.uk
    Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

    Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

    Rhagor o wybodaeth

    Gadewch i ni gymdeithasu