Cais am Artist

Mae HSDd yn dymuno comisiynu artist lleol sy’n byw a/neu’n gweithio yn Sir Ddinbych, neu artist sy’n wreiddiol o Sir Ddinbych ac sydd bellach yn byw rhywle arall i greu deuddeg gwobr a gyflwynir i enillwyr y categorïau ym mis Tachwedd yn Seremoni Wobrwyo Cymunedau Bywiog Hamdden Sir Ddinbych.

Lawrwytho y meini prawf yma
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu