Adnoddau Cymunedol

Adnoddau Ffilm
Crefftau Teulu
Craft for Carers
Crefftau Cyflym

Adnoddau defnyddiol a grëwyd mewn ymateb i’r Cyfnod Clo Covid-19

O dan amgylchiadau arferol byddai’n rhaglen celfyddydau cymunedol cyfan yn cael eu darparu wyneb yn wyneb yn y gymuned. Fodd bynnag, oherwydd y cyfyngiadau cyfnod clo a gysylltwyd â’r pandemig rydym wedi ailddylunio ein rhaglen gymunedol ac rydym yn cysylltu â’n defnyddwyr gwasanaethau drwy adnoddau ar-lein a blychau celf wedi eu teilwra i gartrefi pobl. Rydym yn hapus i allu rhannu rhai o’r adnoddau hyn gyda chi isod. Rhowch gynnig arnynt a chael hwyl! Byddem yn falch o glywed gennych a derbyn lluniau o’ch creadigaethau! Byddem yn croesawu eich adborth.

Adnoddau Ffilm

Gwnewch Eich Cerddorfa eich Hun Gartref – Dolen i Elin Taylor

Hwyl Gemau gyda Jude Wood – Ffilm 2

Ffilm Tynnu Llun Natur gyda Lisa Carter

Hwyl Gemau gyda Jude Wood – Ffilm 1

Tynnu Llun Gofod gyda Lisa Carter

Crefftau Teulu

Gwneud eich Offerynnau Cerddorol eich hun Gartref
Lawrlwytho
Llyfryn Celf Teulu Celf Gyda’n Gilydd
Lawrlwytho
Pamffled Gemau Twb Lwcus
Lawrlwytho

Crefft i Ofalwyr

Crëwyd y syniadau hyn i gartrefi gofal a’r rheiny sy’n gweithio mewn grwpiau pontio gyda’r gobaith y byddant o fudd os ydych yn ofalwr cartref neu’n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol.

 

Rhowch gynnig ar y syniadau celf a chrefft cyflym hyn

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google