Adnoddau Cymunedol

Adnoddau Ffilm
Crefftau Teulu
Craft for Carers
Crefftau Cyflym

Adnoddau defnyddiol a grëwyd mewn ymateb i’r Cyfnod Clo Covid-19

O dan amgylchiadau arferol byddai’n rhaglen celfyddydau cymunedol cyfan yn cael eu darparu wyneb yn wyneb yn y gymuned. Fodd bynnag, oherwydd y cyfyngiadau cyfnod clo a gysylltwyd â’r pandemig rydym wedi ailddylunio ein rhaglen gymunedol ac rydym yn cysylltu â’n defnyddwyr gwasanaethau drwy adnoddau ar-lein a blychau celf wedi eu teilwra i gartrefi pobl. Rydym yn hapus i allu rhannu rhai o’r adnoddau hyn gyda chi isod. Rhowch gynnig arnynt a chael hwyl! Byddem yn falch o glywed gennych a derbyn lluniau o’ch creadigaethau! Byddem yn croesawu eich adborth.

Adnoddau Ffilm

Gwnewch Eich Cerddorfa eich Hun Gartref – Dolen i Elin Taylor

Hwyl Gemau gyda Jude Wood – Ffilm 2

Ffilm Tynnu Llun Natur gyda Lisa Carter

Hwyl Gemau gyda Jude Wood – Ffilm 1

Tynnu Llun Gofod gyda Lisa Carter

Crefftau Teulu

Gwneud eich Offerynnau Cerddorol eich hun Gartref
Lawrlwytho
Llyfryn Celf Teulu Celf Gyda’n Gilydd
Lawrlwytho
Pamffled Gemau Twb Lwcus
Lawrlwytho

Crefft i Ofalwyr

Crëwyd y syniadau hyn i gartrefi gofal a’r rheiny sy’n gweithio mewn grwpiau pontio gyda’r gobaith y byddant o fudd os ydych yn ofalwr cartref neu’n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol.

 

Rhowch gynnig ar y syniadau celf a chrefft cyflym hyn

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu