Caffi 21 yng Nghanolfan Bowlio Gogledd Cymru

Mae Caffi 21 yng Nghanolfan Fowlio Gogledd Cymru ym Mhrestatyn yn cynnig encil hyfryd i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd. Yn swatio o fewn lleoliad prydferth y Ganolfan Fowlio, mae’r caffi hyfryd hwn yn darparu awyrgylch cynnes a deniadol i ymlacio a mwynhau cinio dydd Sul blasus, tamaid ysgafn neu ddiod ffres.

bwydlen
bwydlen dydd sul

Oriau Agor yr Haf:

Ar agor bob dydd rhwng Hydref – Mawrth, heblaw am wythnos Nadolig

Dydd Llun 9am – 5pm (bwyd tan 3pm)
Dydd Mawrth 9am – 5pm (bwyd tan 3pm)
Dydd Mercher 9am – 5pm (bwyd tan 3pm)
Dydd Iau 9am – 5pm (bwyd tan 3pm)
Dydd Gwener 9am – 5pm (bwyd tan 3pm)
Dydd Sadwrn 9am – 5pm (bwyd tan 3pm)
Dydd Sul 9am – 5pm (bwyd tan 3pm)

Bowlio:

7 diwrnod yr wythnos 10am – 4pm (Lôn olaf 3pm)


Bwydlenni

Canolfan Fowlio Gogledd Cymru

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar ar northwalesbowlscentre@denbighshireleisure.co.uk

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu