Caffi 21 yng Nghanolfan Bowlio Gogledd Cymru

Caffi 21 yw’r bwyty newydd yng nghanolfan Fowlio Gogledd Cymru, wedi’i enwi ar ôl y nifer o bwyntiau yr anelir atynt mewn gêm o fowls dan do. Mae’r caffi wedi’i foderneiddio gyda naws groesawgar, digon o seddi a bwydlen leol flasus.

Mae’r bwyty yn lle gwych i ddal i fyny â ffrindiau gyda chinio rhost unigryw Caffi 21 a paned a chacen.

bwydlen
bwydlen dydd sul

Oriau Agor:

Ar agor bob dydd rhwng mis Hydref – Mawrth, heblaw am wythnos Nadolig

Dydd Llun a dydd Mawrth: 10:00am – 16:00pm (bwyd tan 15:00pm)

Dydd Mercher: 10:00am – 21:00pm (bwyd tan 15:00pm)

Dydd Iau: 10:00 – 16:00pm (bwyd tan 15:00pm)

Dydd Gwener: 10.00am – 18:30pm (bwyd tan 18:00pm)

Dydd Sadwrn a dydd Sul: 10:00am – 16:00pm (bwyd tan 15:00pm)

Bowlio:

7 diwrnod yr wythnos 10:00am – 16:00pm (Lôn olaf 3.00pm)

Bwydlenni

Canolfan Fowlio Gogledd Cymru

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar ar northwalesbowlscentre@denbighshireleisure.co.uk

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu