Caffi 21 yng Nghanolfan Bowlio Gogledd Cymru

Caffi 21 yw’r bwyty newydd yng Nghanolfan Fowlio Gogledd Cymru, wedi’i enwi ar ôl y nifer o bwyntiau yr anelir atynt mewn gêm o fowls dan do. Mae’r caffi wedi’i foderneiddio gyda naws groesawgar, digon o seddi a bwydlen leol flasus newydd.

Mae’r bwyty yn lle gwych i ddal i fyny â ffrindiau gyda chinio rhost bendigedig ar ddydd sul neu tamaid blasus yn ystod yr wythnos. 

bwydlen
bwydlen dydd sul

Oriau Agor:

Dydd Llun – Sul:  10am – 16:00pm

Bwydlenni

Canolfan Fowlio Gogledd Cymru

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar ar northwalesbowlscentre@hamddensirddinbych.co.uk

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu