Chwarae a Chwarae Meddal

Canolfan Hamdden Llangollen

Sesiwn Amser Hwyl i blant 0-6 oed.

Yn ein sesiynau chwarae meddal difyr, rydym yn darparu amrywiaeth o offer â thema y bydd plant wrth eu boddau â nhw. Mae gennym amrywiaeth wych o lithrennau, offer chwarae meddal a jig sos, wedi’u gosod mewn ardal ddiogel â matiau. Mae plant bach wrth eu boddau’n rhoi cynnig ar ein treiciau a cheir bach, a’n castell bownsio gwych hefyd.

Nid oes angen cadw lle ar gyfer sesiwn chwarae meddal. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Llangollen trwy gydol gwyliau’r ysgol – fel arfer ar ddydd Mawrth a dydd Iau, ond edrychwch ar ein hamserlen i gael cadarnhad. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth wych o weithgareddau eraill i unigolion o bob oed, teuluoedd a grwpiau cymunedol. Ewch i’n gwefan i gael manylion.

Canolfan Hamdden Rhuthun

Mae’r ardal chwarae meddal ar thema’r fferm a chastell gwynt yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun yn addas i blant 8 oed neu’n iau.
Mae amrywiaeth o lithrennau ac offer chwarae meddal ar gael yn y sesiynau, i gyd wedi’u gosod mewn ardal â matiau. Mae dewis o dreiciau a cheir bach ar gael hefyd y bydd plant wrth eu boddau â nhw, a’n castell bownsio poblogaidd wrth gwrs. Mae’r ardal chwarae meddal ar agor ar gyfer sesiynau ar benwythnosau ac mae’r offer ar gael hefyd i’w logi ar gyfer partïon pen-blwydd.

Mae ein pwll nofio sydd wedi’i ailwampio’n ddiweddar yn cynnwys pen bas, sy’n ddelfrydol ar gyfer babis, plant bach a nofwyr newydd. Mae sesiynau nofio i’r teulu a sesiynau i rieni a phlant bach, a gallwch logi ein pwll ar gyfer partïon pen-blwydd.

Canolfan Hamdden Y Rhyl

Bydd plant bach wrth eu boddau â’n hoffer chwarae meddal ar thema’r traeth/o dan y dŵr. Gallwch adeiladu octopws gyda blociau, chwarae gyda physgod chwarae meddal a bownsio ar y goleudy/castell aer. Mae llawer o bethau i’w mwynhau, i gyd yn niogelwch ardal â matiau.

Mae sesiynau penwythnos ar ein hamserlen ac mae’r offer i gyd ar gael i’w logi ar gyfer ein partïon Castell Bownsio/Chwarae Meddal

Chwarae Nova Prestatyn

Yn y Nova, Prestatyn, mae ardal Chwarae Antur dan do gwych dros dri llawr ar thema’r traeth. Mae’n cynnwys ardal ddifyr i blant bach, gyda llawer o flociau a siapiau meddal, a llithren i blant bach. Mae’r brif ardal yn cynnwys dwy lithren wych, peli siglo, mynydd rhaffau a thwr dringo heriol ar ffurf goleudy. Mae’r ardal Chwarae Antur ar gael ar gyfer partïon pen-blwydd, gweler isod am fanylion.

Yn y pyllau nofio, mae ein hamserlen yn cynnwys nifer o weithgareddau difyr yn y dŵr, gan gynnwys sesiynau i fabis, Rafftiau ac Arnofion, sesiynau nofio i’r teulu a sesiynau i rieni a phlant bach.

Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys ein pwll nofio, pwll sblasio, ystafell ffitrwydd o’r radd flaenaf, stiwdios, caffi ac ardal chwarae meddal antur dan do. Mae’r cyfleuster yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i unigolion o bob oed, teuluoedd a grwpiau cymunedol.

Ffurflen Ymholi

    Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

    Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

    Rhagor o wybodaeth

    Gadewch i ni gymdeithasu