CLWB NOVA – YN DOD YN FUAN

Mae’r ffordd yr ydych yn ymarfer corff yn newid. Yn 2021 mae Nova yn dod yn GLWB NOVA. Gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf, fe fydd hwn yn brofiad ffitrwydd unigryw! MWY O WYBODAETH

DOD YN AELOD
JOIN ONLINE
TOCYN GWESTAI AM DDIM
CYSYLLTWCH Â NI
Parth Cardio Byw ‘Excite’

Ystod eang o beiriannau cardio o’r radd flaenaf gyda chysylltiad Bluetooth i’ch Ap MyWellness.  Gwyliwch eich hoff gyfres ar Netflix neu gwrandewch ar eich hoff sianel gerddoriaeth wrth ymarfer.

Parth ‘Pure Strength’

Yn llawn offer ar gyfer hyfforddiant cryfder sylfaenol a chodi pwysau Olympaidd ac athletaidd.

Parth Gweithredol

Safle gweithredol pwrpasol ar gyfer hyfforddi fel unigolion neu grŵp gyda hyfforddiant rhaffau TRX a 24 darn o ategolion gan gynnwys pwysau tecell, peli slam, peli wal a bocsys plyo.

Ardal Ymarfer y Craidd ac Ymestyn

Gofod pwrpasol ar gyfer ymestyn, hyfforddiant craidd a gwaith llawr.

HOFFECH CHI WYBOD MWY? Cwblhewch y ffurflen isod a bydd aelod o dîm CLWB NOVA mewn cysylltiad.

    Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

    Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

    Rhagor o wybodaeth

    Gadewch i ni gymdeithasu