Yn cyflwyno clwb newydd sbon PT

Darganfyddwch eich gwir botensial
Sesiynau 1-2-1 sy’n canolbwyntio ar eich nodau, neu sesiynau grŵp bach sy’n canolbwyntio ar nodau’r grŵp
Cysylltwch

Byddwch y fersiwn gorau ohonoch chi’ch hunain

Hyfforddwr ymroddedig i’ch helpu i gyrraedd eich gwir botensial

Sesiynau 1-2-1 sy’n canolbwyntio ar eich nodau, neu sesiynau grŵp bach sy’n canolbwyntio ar nodau’r grŵp

Gellir archebu cyrsiau o 3, 6 a 12, neu opsiynau unigol ar gael. Mae talebau anrheg hefyd ar gael!

Sesiynau ymarfer effeithiol ac addas wedi’u cynllunio ar eich cyfer chi

Bydd eich hyfforddwr personol nid yn unig yn cynllunio sesiynau gweithio effeithiol ac addas ar eich cyfer, ond byddant hefyd yn eich cymell yn ystod eich ymarferion, yn sicrhau bod gennych y ffurf gywir ac yn monitro eich cynnydd.

Cynlluniau wedi’u teilwra i’ch ffordd o fyw ac argaeledd

Defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf gan gynnwys Mywellness a Tanita i fesuro eich cynnydd

Bydd eich hyfforddwr personol hefyd yn asesu eich diet ac yn creu cynllun maeth i chi ei ddilyn.

Eisiau gwybod mwy?

Cwblhewch y ffurflen isod

    Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

    Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

    Rhagor o wybodaeth

    Gadewch i ni gymdeithasu