Trawsnewid ffitrwydd

Profwch y Clwb Dinbych newydd sbon – Nawr ar agor

Pas treial am ddim
Ymuno ar-lein
Rhagor o wybodaeth
Offer Cardio Excite

Ystod eang o beiriannau cardio o’r radd flaenaf gyda chysylltiad Bluetooth i’ch Ap MyWellness. Cysylltwch â ni i ddefnyddio’r Dechnoleg ffitrwydd ddiweddaraf i wella eich profiad ymarfer.

Offer ‘Pure Strength’

Mae’n amser trawsnewid eich ymarfer a gwella eich cryfder yn ein hardal godi pwysau fwy. Gallwch gael canlyniadau gwell gyda’n hoffer Technogym Pure Strength newydd sbon, sy’n addas ar gyfer defnyddwyr newydd yn ogystal â rhai profiadol.

Peiriant coffi ‘Proud To Serve’

Yn dod yn fuan … Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn gosod peiriant coffi Proud to Serve gan Costa Coffee yn haf 2022. Cysylltwch ag aelodau tebyg i chi eich hun dros baned ar ôl ymarfer!

Cynllun Newydd Sbon

Gydag ardal gryfder fwy a chynllun newydd i’n peiriannau cardiofasgwlaidd, rydym yn gobeithio y byddwch wrth eich boddau gyda’n hedrychiad newydd sbon!


Eisiau gwybod mwy neu holi am y Pas Ymwelwyr AM DDIM?

Cwblhewch y ffurflen isod a bydd aelod o dîm CLWB DINBYCH mewn cysylltiad.

    Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

    Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

    Rhagor o wybodaeth

    Gadewch i ni gymdeithasu