rhaglen
aelodaeth
cwrdd â'r tîm
archebu ar-lein

Llewyrchu gyda DLL

Mae Clubbercise® yn ymarfer corff llawn hwyl gyda cherdoriaeth syfrdanol sy’n cael canlyniadau gwych ac yn addas ar gyfer pob lefel ffitrwydd.
Mae wedi’u gosod i anthemau’r clwb o glasuron y 90au i’r caneuon poblogaidd diweddaraf, cynhelir dosbarthiadau a digwyddiadau mewn ystafell dywyll gyda goleuadau parti a ffyn disglair Clubbercise!
Mae’r arferion hawdd eu dilyn yn cyfuno dawns, toning a symudiadau ymladd yn golygu ei fod yn hygyrch i bawb. Mynnwch eich llewyrch ac ymunwch â ni heddiw!

Eich Hyfforddwyr

Aime

Anna-Leah

Laura

Gemma

Beth i’w ddisgwyl?

Byddwch yn gweithio chwys mewn ystafell dywyll gyda goleuadau disgo yn ymarfer i drac sain o anthemau clwb o glasuron y 90au i ganeuon diweddaraf y siartiau. Mae ymarferion Clubbercise yn gymysgedd o ddawns, tynhau a brwydro, maent yn hawdd eu dilyn ac mae ganddynt opsiynau effaith uchel neu isel bob amser sy’n addas ar gyfer pob lefel ffitrwydd.
Byddwch yn defnyddio pâr o’n ffyn LED Clubbercise sy’n fflachio trwy gydol y dosbarth, gallwch ailddefnyddio rhain, ac eu hailgylchu felly maent yn llawer fwy ecogyfeillgar na’r rhai untro.
Mae’n ymwneud â hwyl, nid perffeithrwydd. Ewch ag ef i’ch lefel, cadwch hi’n syml a mwynhewch y gerddoriaeth.

Ymarfer i’ch hoff ganeuon

> Rydych chi’n cael ymarfer corff i’ch hoff ganeuon a’r un dawnsio bob wythnos

Ymarfer yn y tywyllwch gyda goleuadau neon

> Mae gweithio allan yn y tywyllwch gyda goleuadau disgo a laserau yn golygu y gallwch chi gadael eich hun fynd a pheidio â phoeni sut ydych chi’n edrych

Ymarfer corff llawn glow ffyn

>Byddwch yn llosgi tua 600 o galorïau mewn awr a gallech tynhau eich cyhyrau

Gwych ar gyfer lleddfu straen

> Byddwch yn lleddfu straen ac yn mwynhau bwrlwm endorffin

Ymunwch DLL heddiw

Cofrestrwch yma
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu