Ffurflen Archebu Dysgu i Nofio ParQ 2023

  Personal Details


  Please choose a centre for your lessons:

  Name (Required):

  Surname (Required):

  Membership Number (Required):

  Emergency Contact / Next of Kin Details

  Full Name (Required):

  Address (Required):

  Postcode (Required):

  Medical Details

  Medical Conditions

  Please record any medical conditions that may hinder or may affect your child’s performance e.g. Asthma.

  Disabilities

  Do you consider your child to have a disability?
  If yes please record your child’s disability below and any additional information you feel we may require.

  Completed by (Parent/Guardian):

  Thank you for taking the time to complete the Denbighshire Leisure Learn to Swim ParQ form. Should we require any additional information, we will contact you via the details provided.

  Datganiad Preifatrwydd

  Bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio gan Hamdden Sir Ddinbych at ddibenion penodol rheoli eich aelodaeth, a sicrhau eich diogelwch tra ar hyn. Byddwn yn cadw hwn am gyfnod eich aelodaeth, ac am 3 blynedd ar ôl diwedd eich aelodaeth. Os ydych yn teimlo ein bod wedi cam-drin eich data personol ar unrhyw adeg gallwch wneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113. Am ragor o wybodaeth am sut mae Hamdden Sir Ddinbych yn prosesu data personol a’ch hawliau gwelir ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan – https://denbighshireleisure.co.uk/privacy/

  Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

  Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

  Rhagor o wybodaeth

  Gadewch i ni gymdeithasu