🌟 CYNNIG UNIGRYW AR GYFER Y FLWYDDYN NAID 🌟

ymuno ar-lein
Pam ymuno HSDdCyf

Byddwch yn barod i neidio i ffordd o fyw iachach gyda’n cynnig unigryw. Gallwch gael mynediad i 7 campfa penigamp a 5 pwll nofio braf! Rhowch hwb i’ch sesiwn ymarfer gyda dros 450 o ddosbarthiadau egnïol yn cynnwys Club Cycle, Clubbercise, Rig Circuits, a Pilates. Hefyd, cewch gefnogaeth bersonol gydag adolygiadau rhaglen hyfforddi rheolaidd i’ch cadw ar y trywydd iawn!

Manteisiwch i’r eithaf a gwnewch arbedion | y flwyddyn naid hon!

Dewis o:

🌟12 mis am bris 9 + Dim ffi ymuno*🌟

GAN ARBED £145

neu

🌟6 mis am bris 5 + Dim ffi ymuno *🌟

GAN ARBED £65

*Cynnig yn berthnasol i Aelodaethau Premiwm newydd yn unig

Pam ymuno HSDdCyf?

✅Dewis o 7 campfa premiwm (gan gynnwys 5 clwb premiwm)
✅Offer Technogym diweddaraf gan gynnwys Technogym Excite, Pure Strength a Skill
✅ Dros 450 o ddosbarthiadau egnïol y mis, gan gynnwys Clwb Seiclo, Clubbercise, Ymarfer Cylchol a Pilates
✅ Cefnogaeth bersonol gydag adolygiadau rhaglen hyfforddiant rheolaidd i’ch helpu i gynnal eich ysgogiad
✅ Stiwdio 360, y cyntaf o i math yng Nghymru
✅Mannau HIIT unigryw, gan gynnwys Stiwdio X yn X20
✅ Mynediad i pump pwll nofio
 
Peidiwch â cholli allan ar y cynnig arbennig hwn, |
YMUNWCH NAWR

Join Our Club 6 Bootcamp!

Starting Monday 5th September

Kick-start a new fitness routine and transform your mindset in just 6 weeks with our support
» Includes all classes, a choice of 7 gyms plus lane swimming
» 3 EXTRA exclusive classes per week
» Tanita weekly body stat measurement to track your progress
» Support Whatsapp group with our dedicated fitness team
» Weekly challenges set to keep you motivated
» Unlimited programmes and monthly 1-2-1s during and after the challenge ends
» Free parking that includes access to the beach
Plus, if all of this isn’t enough, if you complete all 6 weeks you will be entered into our prize draw!
To reserve your place, join Club Nova online using promo code CLUB6, see one of our Fitness Instructors, or leave your details below to find out more information
JOIN ONLINE
FIND OUT MORE
FREE TRIAL PASS

Amodau a Thelerau’r Cynnig Blwyddyn Naid

  • Mae’r cynnig yn berthnasol i Aelodaeth Premiwm yn unig.
  • Mae’r cynnig yn berthnasol i ddewisiadau aelodaeth Arian yn unig
  • Bydd aelodaeth yn dechrau ar y diwrnod prynu.
  • I’w brynu rhwng 28 Chwefror 2024 a 4 Mawrth 2024
  • Bydd aelodaeth yn dod i ben 6 neu 12 mis ar ôl y dyddiad prynu (oni bai y nodwyd yn wahanol gan y deiliad aelodaeth).
  • Dim hawl cario misoedd drosodd oherwydd salwch neu anaf difrifol. 
  • Ni ellir ei gyfnewid am werth ariannol
  • Ni ellir trosglwyddo i unigolyn arall yn ystod y misoedd/tymor a gyhoeddwyd
  • Mae’n rhaid bod yn 18 oed neu drosodd (gall myfyrwyr 16 oed neu hŷn gael y cynnig, ond ar y tanysgrifiad premiwm/rhodd yn unig a heb ostyngiad)
  • Methu canslo/atal ac ailgyflwyno yn ystod y misoedd/tymor a gyhoeddwyd
  • Mynediad i sawl safle
  • Rydych yn cytuno i ddarparu llun diweddar at ddibenion eich aelodaeth (oni bai y prynwyd fel rhodd ble bydd y deiliad rhodd angen darparu llun ar ymweliad cyntaf) a chydymffurfio â thelerau ac amodau aelodaeth HSDd yma ar-lein ac mae’n ymestyn i oriau agor, defnydd o gyfleusterau a’ch ymddygiad. Mae’n bosibl y byddwn yn newid ein rheolau campfa os byddwn yn teimlo bod hyn yn ofyniad rhesymol.   
  • Mae’n bosibl y bydd yna adegau ble byddwn yn gorfod cau y cyfan, neu ran o’r gampfa ble rydych yn hyfforddi.   Mewn amgylchiadau o’r fath, ni fyddwch yn gallu hawlio diwrnodau yn ôl yn eich misoedd/tymor aelodaeth.   Byddwn yn ceisio eich cynghori ymlaen llaw ble bo’n bosibl oni bai bod y mater yn un brys neu’n argyfwng.
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu