Parti Gyda Ni

castell fownsio a chwarae meddwl
pel-droed
rafftiau a fflotiau

Parti Bownsio a Chwarae Meddal

(Ar gyfer plant 6 oed ac iau)

Rydym yn darparu:

 • Defnydd unigryw o’r Neuadd
 • Theganau gwynt a chwarae meddal
 • Gwahoddiadau parti
 • Ardal de parti am 30 munud ar ôl y parti
 • Uchafswm o 50 o blant yn Rhuthun
 • Uchafswm o 32 o blant yn Llangollen
 • Bydd parti yn para am 1 awr yn y gampfa, ac yna 30 munud ar gyfer te parti
Prisiau

£100 gyda cherdyn hamdden

 

£125 heb gerdyn hamdden

Ar gael yn:

Llangollen

Rhuthun

I archebu eich parti, siaradwch ag aelod o’n tîm cyfeillgar yn eich canolfan hamdden leol:

Cysylltwch â ni

Parti Pêl-droed

(Ar gyfer plant 3-15 oed)

Rydym yn darparu:

 • Defnydd unigryw o’r Neuadd Chwaraeon neu’r Cae Pob Tywydd
 • Darperir offer pêl-droed
 • Gwahoddiad parti.
 • Uchafswm o 25 o blant

Bydd parti yn para am 1 awr ac yna 30 munud ar gyfer te parti.

Prisiau

£85 gyda cherdyn hamdden

 

£110 heb gerdyn hamdden

Ar gael yn:

 Y Rhyl

Dinbych

Rhuthun

Canolfan Hamdden Huw Jones Corwen

Llangollen

I archebu eich parti, siaradwch ag aelod o’n tîm cyfeillgar yn eich canolfan hamdden leol:

Cysylltwch â ni

Parti Rafftiau a Fflotiau

Rydym yn darparu:

 • Defnydd o’r Neuadd
 • Theganau gwynt a chwarae meddal
 • Gwahoddiadau parti
 • Ardal de parti am 30 munud ar ôl y parti
 • Uchafswm o 30 o blant
 • Bydd parti yn para am 1 awr yn y gampfa, ac yna 30 munud ar gyfer te parti
Prisiau

£70 gyda cherdyn hamdden

 

£95 heb gerdyn hamdden

Ar gael yn:

Corwen

I archebu eich parti, siaradwch ag aelod o’n tîm cyfeillgar yn eich canolfan hamdden leol:

Cysylltwch â ni
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu