Parti gyda ni

Partïon bownsio a chyfarpar chwarae meddal

(Ar gyfer plant 6 oed ac iau)

A ydych yn chwilio am barti llawn bwrlwm a bownsio? Mae plant ifanc wrth eu boddau â’n partïon bownsio/chwarae meddal. Mae gennym amrywiaeth enfawr o offer chwarae meddal i gadw’r plant yn brysur, felly dyma’r lleoliad perffaith i gynnal parti pen-blwydd i’w gofio i’ch plentyn! Gweler y tabl isod am ragor o wybodaeth.

Ar gael yn:

Llangollen
Rhuthun

I archebu eich parti, siaradwch ag aelod o’n tîm cyfeillgar yn eich canolfan hamdden leol:

Cysylltwch â ni

Partïon Pêl-droed

Beth am wneud pen-blwydd eich plentyn yn un i’w gofio eleni gydag un o’n partïon pêl-droed poblogaidd? Dan arweiniad ein hyfforddwyr pêl-droed profiadol, mae ein partïon yn addas ar gyfer plant rhwng 3 a 15 oed, ac yn cynnig profiad llawn hwyl i’ch plentyn ar eu diwrnod arbennig.

Bydd plant iau wrth eu boddau yn rhedeg o gwmpas ac yn cael hwyl yn yr awyr agored, byddant hefyd yn dysgu am waith tîm a rheolau sylfaenol y gêm. Bydd chwaraewyr mwy profiadol hefyd wrth eu boddau!

Mae pob pecyn parti yn cynnig sesiwn bêl-droed 60 munud, yn ogystal ag ystafell arbennig i fwynhau te parti yn dilyn y sesiwn! Gweler y tabl isod am ragor o wybodaeth.

Ar gael yn:

Rhyl
Dinbych
Rhuthun
Canolfan Hamdden Huw Jones Corwen
Llangollen

I archebu eich parti, siaradwch ag aelod o’n tîm cyfeillgar yn eich canolfan hamdden leol:

Cysylltwch â ni

Partïon Rafftiau a Fflotiau

I blant sydd wrth eu boddau’n sblasio yn y dŵr, bydd ein parti Rafftiau a Fflotiau yn siŵr o wneud eu pen-blwydd yn un i’w gofio!

Mae pob parti yn cynnwys sesiwn 50 munud o ddefnydd arbennig o’r pwll, gydag achubwyr bywyd cymwys wrth ochr y pwll, yn ogystal â 30 munud i chi fwynhau te parti i ddilyn. Gweler y tabl isod am ragor o wybodaeth.

Ar gael yn:

Corwen

Dinbych

I archebu eich parti, siaradwch ag aelod o’n tîm cyfeillgar yn eich canolfan hamdden leol:

Cysylltwch â ni

Partïon

Partïon Lle Pryd Pris
       
       
Football Party

What we provide:

• Exclusive use of the Sports Hall or All Weather Pitch

• Football equipment provided

• Party invitation.

• Maximum of 25 children

• Party will last for 1 hour followed by 30 minutes for a tea party

Rhyl Weekends – times vary subject to availability With leisure Card £40

Without Leisure Card £55

Weekend Soft Play

What we provide:

• Exclusive use of Hall • Party host • Music System • Inflatable and softplay

• Party invitations • Party tea area for 30 minutes after the party

• Maximum of 30 children

• Party will last for 1 hour in the gym, followed by 30 minutes for a tea party

Rhyl Weekends With leisure Card £85

Without Leisure Card £110

Football Party

What we provide:

• Exclusive use of the Sports Hall or All Weather Pitch

• Football equipment provided

• Party invitation.

• Maximum of 25 children

• Party will last for 1 hour followed by 30 minutes for a tea party

Denbigh Weekends – subject to availability. With leisure Card £40

Without Leisure Card £55

Standard Pool Party

What we provide:

• Exclusive use of the Main Pool

• Lifeguards on poolside

• Party invitations

• Maximum of 30 children

• Children must be 8 or over

• Party will last for 50 minutes in the pool, followed by 10 minutes changing time, then 30 minutes for a tea party

Denbigh Weekends

Saturdays 1:45-3:15pm

Sundays 1:30-3:00pm

With leisure Card £90

Without Leisure Card £115

Rafts and floats party

What we provide:

• Exclusive use of the Pool

• Lifeguards on poolside • Party invitations

• Maximum of 30 children

• Under 8s must be supervised by an adult

• Party will last for 50 minutes in the pool followed by 10 minutes changing time, then 30 minutes for a tea party

Denbigh Weekends

Saturdays 1:45-3:15pm

Sundays 1:30-3:00pm

With leisure Card £60

Without Leisure Card £80

Soft Play Party

What we provide:

• Exclusive use of Hall

• Inflatable and Soft Play

• Party invitations

• Maximum of 40 children

• Party will last for 1 hour in the Sports Hall followed by 30 minutes for a tea party

Ruthin Weekends

Saturdays

11:30am-1pm

&

1:30pm – 3pm

Sundays 11:00am-12:30pm

With leisure Card £85

Without Leisure Card £110

Football Party

What we provide:

• Exclusive use of the Sports Hall or All Weather Pitch

• Football equipment provided

• Party invitation.

• Maximum of 25 children

• Party will last for 1 hour, with 30 minutes afterwards for a tea party 

Ruthin Subject to availability With leisure Card £40

Without Leisure Card £55

Rafts and floats party

What we provide:

• Exclusive use of the Pool

• Lifeguards on poolside • Party invitations

• Use of Studio 30 minutes after the party for party tea

• Maximum of 30 children

• Under 8s must be supervised by an adult

• Party will last for 50 minutes in the pool, followed by 10 minutes changing time, then 30 minutes for a tea party

Corwen Not currently available With leisure Card £60

Without Leisure Card £80

Football Party

What we provide:

• Exclusive use of the All Weather Pitch

• Football equipment provided

• Party invitation.

• Maximum of 25 children

• Party will last for 1 hour, with 30 minutes afterwards for a tea party 

Corwen Subject to availability With leisure Card £40

Without Leisure Card £55

Football Party

A great way to kick off your child’s birthday!

Suitable for 5 years to teenagers. We provide the equipment to make your football parties a fun packed party experience.

What we provide:

• Exclusive use of the Sports Hall or All Weather Pitch

• Football equipment provided

• Party invitation.

• Maximum of 25 children

• Party will last for 1 hour, with 30 minutes afterwards for a tea party 

Llangollen  Weekends – subject to availability.

Can also have daytime and evening during school holidays

With leisure Card £40

Without Leisure Card £55

Bouncy Castle and Play Equipment

 

What we provide:

• Exclusive use of Sports Hall

• Inflatable and play Equipment

• Party invitations

• Maximum of 30 children

• Party will last for 1 hour, with 30 minutes afterwards for a tea party 

Llangollen Weekends

9.30am – 11am

11.30am – 1pm

With leisure Card £85

Without Leisure Card £110

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu