Sioe Awyr Rhyl 2022

Sioe Awyr Rhyl 2022

Mae Sioe Awyr y Rhyl yn ôl yr haf hwn gyda rhaglen arbennig, gan gynnwys perfformwyr o safon fyd-eang yn ystod dau ddiwrnod Gŵyl y Banc mis Awst.

Am y tro cyntaf yn hanes Sioe Awyr y Rhyl, mae’r Saethau Cochion a’r Typhoon wedi cadarnhau arddangosiadau awyr ar gyfer 27 a 28 Awst.

Mae’r sioe awyr arobryn yn prysur ddod yn ddigwyddiad glan môr AM DDIM mwyaf Gogledd Cymru a bydd sioe 2022 yn cynnwys arddangosfeydd awyrol ysblennydd gyda atyniadau ac adloniant ar y tir hefyd.

Bydd y Sioe Awyr yn cael ei chynnal dros benwythnos Gŵyl y Banc ym mis Awst, gyda mwy o fanylion i ddilyn am y digwyddiad maes o law.

Mae Tîm Arddangos Lancaster, Grob Tutor a dau Spitfire hefyd wedi’u cadarnhau am y ddau ddiwrnod, gan sicrhau dwywaith y cyffro dros y penwythnos cyfan.


Sioe Awyr Arobryn

Roedd Sioe Awyr Y Rhyl ymhlith yr uchelwyr mewn seremoni fawreddog i ddathlu blwyddyn uchaf erioed yn niwydiant twristiaeth gogledd Cymru.

Cafodd y digwyddiad poblogaidd ei enwi fel Tynnwr Tyrfa Gwych ar gyfer digwyddiadau sy’n denu mwy na 7,500 o bobl pan gafodd ei anrhydeddu yng Ngwobrau Twristiaeth Go North Wales.

Ers lansio’r ddau ddigwyddiad yn 2009 mae wedi mynd o nerth i nerth ac yn denu degau o filoedd o ymwelwyr i’r dref glan môr bob mis Awst.

Yn ôl trefnwyr Twristiaeth Gogledd Cymru, digwyddiadau fel y sioe awyr yw asgwrn cefn yr economi ymwelwyr.

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu