STIWDIO 180
cynnig arbennig
YMUNWCH NAWR

Newidiwch eich profiad o feicio dan do yn llwyr gyda Stiwdio 180! Mae’n bryd ffarwelio â’ch dosbarthiadau beicio arferol a pharatoi am brofiad beicio dan do rhyngweithiol heb ei debyg, yn dod i Glwb Dinbych yn fuan!🤩

⭐CYNNIG ARBENNIG⭐

Felly peidiwch â cholli’r cyfle i gael ein cynnig unigryw – ymuno â’n haelodaeth Clwb Seiclo am £9.99 YN UNIG y mis*, mae hynny’n gyfwerth â dim ond 3c y diwrnod!

yMUNWCH NAWR

Cewch eich rhyfeddu wrth i’n technoleg ymgolli 180 gradd fynd â’ch sesiynau ymarfer corff chi i’r lefel nesaf!

Yn dilyn llwyddiant enfawr Stiwdio 360 yng Nghlwb y Rhyl, rydym ni’n ymuno â Future Studios i ddod â’r profiad rhyngweithiol hwn i Glwb Dinbych. Bydd Stiwdio 180 yn chwyldroi ein rhaglen o ddosbarthiadau ac yn cynnig man hyfforddi unigryw o’r radd flaenaf! Felly beth am fynd â’ch profiad beicio dan do i’r lefel nesaf drwy wal ryngweithiol, sy’n cynnig profiad ar gyfer antur ac archwilio ac sy’n rhoi cyfle i chi ddefnyddio beiciau ac offer Technogym o’r radd flaenaf.

Ydych chi’n barod i gamu i Stiwdio 180? Gofod trochi a fydd yn eich tywys chi i fyd gwbl newydd!

YMUNWCH NAWR
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu