Hamdden Sir Ddinbych Cyf
DIWRNOD RECRIWTIO HYFFORDDWR NOFIO AC ACHUBWR BYWYDAU

Dydd Sadwrn 17 Ebrill 2021 yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun
Dydd Sadwrn, 17 Ebrill 2021 yn y NOVA, Prestatyn

Hoffech chi yrfa foddhaus mewn Hamdden?
Eisiau ennill Cymhwyster Hyfforddwr Nofio neu Achubwr Bywydau?

Rydym yn dymuno hyfforddi unigolion i fod yn achubwyr bywydau neu hyfforddwyr nofio cymwys i ymuno â’n timoedd ar draws Sir Ddinbych.

Cysylltwch â ni drwy ruthinleisurecentre@denbighshireleisure.co.uk neu ffoniwch Ganolfan Hamdden Rhuthun ar 01824 712665 i gofrestru eich diddordeb ar gyfer unrhyw un o’r swyddi hyn. Byddwn yn gofyn i chi fynegi diddordeb er mwyn caniatáu i ni lunio rhestr fer ar gyfer y lleoedd cyfyngedig ar y diwrnod recriwtio.

Yn dilyn y diwrnod recriwtio, gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau un o’r cyrsiau canlynol:

  • Cwrs Achubwr Bywydau Rhuthun a gynhelir – dydd Llun, 26 Ebrill – dydd Sul, 2 Mai
  • Cwrs Achubwr Bywydau NOVA a gynhelir – dydd Llun, 26 Ebrill – dydd Sul, 2 Mai
  • Cynhelir cwrs Hyfforddwr Nofio yn Ninbych rhwng dydd Mawrth 1 Mehefin – dydd Sadwrn, 5 Mehefin
Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu