ein-cymuned

Yn ardal Sir Ddinbych yn ehangach mae ein timau yn gweithio gyda rhwydwaith o gymunedau llai sy’n cynnwys cwsmeriaid, clybiau chwaraeon, grwpiau lleol a phreswylwyr. Mae’r cymunedau hyn yn greiddiol i bopeth rydym yn ei wneud.

Ein cwsmeriaid

Wrth ymweld â ni neu ymdrin â’n staff, rydym am i bawb gael y profiad gorau posibl, ac mae gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yn un o’n prif flaenoriaethau. Rydym yn ymgysylltu gyda’n cwsmeriaid yn frwd drwy amryw o sianeli, gan rannu ein brwdfrydedd a’n hangerdd am bopeth rydym yn ei wneud. Rydym yn croesawu sylwadau cwsmeriaid, p’run ai a ydynt yn anffurfiol dros y cyfryngau cymdeithasol neu o ymatebion i arolygon a holiaduron. Pryd bynnag fo’n bosibl rydym yn mabwysiadu’r adborth hwn ac yn defnyddio’r wybodaeth i gynllunio neu wella’r gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Cymunedau Gweithgar

Mae ein tîm Cymunedau Gweithgar yn chwarae rhan allweddol mewn hyrwyddo cyfranogiad mewn gweithgareddau i wella lles corfforol a meddyliol. Mae hyn yn cynnwys cefnogi timau a chlybiau chwaraeon lleol, cydlynu prosiectau celfyddydol cymunedol a gweithio gyda’n hysgolion cynradd ac uwchradd i hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol.  

cymunedau gweithgar

“Roedd y staff a welais yn groesawgar a chyfeillgar, roedd ardal y gampfa’n gwbl lân ac roedd yr ardaloedd cylchrediad cyffredinol yn cael eu cynnal i safon uchel. I nifer sy’n defnyddio’r gwasanaethau, byddant yn mwynhau lefel o wasanaeth a brofir fel arfer yn y sector clwb preifat”.

Paul Cluett
Paul Cluett
Managing Director – Alliance Leisure

Dilynwch Ein Diweddariadau ar Twitter:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google