Buddion
Ein cyfleusterau
Aelodaethau
Prisiau
Aelodau presennol
Telerau ac amodau
Ymuno ar-lein
COFRESTRU EICH DIDDORDEB

Buddion aelodaeth:

Unwaith i chi ddod yn aelod o Hamdden Sir Ddinbych, ni fyddwch yn ymarfer ar eich pen eich hunain.  Gydag amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael ar draws y sir, a gyd’n harbenigwyr ffitrwydd cyfeillgar sydd bob amser ar gael i’ch helpu chi i gyrraedd eich nodau, byddwch yn ymuno â chymuned ffitrwydd Hamdden Sir Ddinbych.

Gyda’n pecynnau aelodaeth oedolion ac iau gwych, gallwch dalu gyda debyd uniongyrchol bob mis ac nid oes angen ymrwymiad hirdymor.  Yn ogystal â gallu dewis o amrywiaeth o weithgareddau ac ymarfer corff hwyliog mewn unrhyw un o’n canolfannau ar draws y sir, mae ein haelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi at:-

 • Yr offer gorau sydd ar gael yn y diwydiant sy’n llwyr gysylltiedig.
 • Parthau hyfforddi swyddogaethol a chyngor
 • Parthau hyfforddiant cryfder dynodedig
 • Sesiynau nofio cyhoeddus ar gael bob dydd

 • Dros 350 o ddosbarthiadau egnïol bob mis

 • Opsiynau bwcio ymlaen llaw ar-lein
 • Cymorth am ddim gyda chynllun gweithgareddau drwy ein rhaglen FyLlwyddiant
 • Adolygiadau rhaglen am ddim drwy gydol eich aelodaeth
 • Dadansoddiad o gyfansoddiad y corff Tanita am ddim
 • Cymorth a Chyngor gan hyfforddwyr cymwys
 • Ap MyWellness am ddim gydag ymarferion yn y gampfa ac yn y cartref, dosbarthiadau ar lein ac olrheiniwr ymarfer.
 • Dewch â ffrind ar gyfer opsiynau am ddim
 • Gostyngiadau gyda cherdyn hamdden

 • Prisiau rhatach yn ein llefydd bwyd a diod
MYNEGI EICH DIDDORDEB

Cyfleusterau

Ystafelloedd Ffitrwydd

Yn ein hystafelloedd ffitrwydd, byddwch yn hyfforddi gyda’r offer TechnoGym diweddaraf, a ddefnyddir gan athletwyr Olympaidd a phroffesiynol i gynnal eu ffitrwydd. Mae’ch rhaglen yn cael ei storio ar eich cwmwl Wellness personol sy’n tracio eich cynnydd ac yn eich helpu i gyflawni’ch nodau. Mae ein staff proffesiynol cyfeillgar bob amser ar gael gyda chyngor a chefnogaeth i’ch helpu chi.

Dosbarthiadau Ymarfer Corff Grŵp

P’un a ydych chi’n ddechreuwr, yn hyfforddwr profiadol neu rhywle yn y canol, mae gennym y dosbarthiadau iawn i chi. Gyda chymysgedd gwych o wella ffyrfder, cryfhau a chardio, rydyn ni’n cynnig dosbarthiadau ar gyfer pob lefel o allu. Felly os ydych chi am wneud ffrindiau newydd, neu os yw’n well gennych weithio allan mewn grŵp, rydyn ni’n cynnig tua 80 o ddosbarthiadau’r wythnos ar draws ein canolfannau, pob un wedi’i gynnwys yn eich aelodaeth.

Nofio

Rydym yn cynnig amrywiaeth ragorol o sesiynau nofio cyhoeddus a nofio lôn ledled y sir. Rydym hefyd yn cynnig dosbarthiadau dŵr fel aerobeg dŵr a chylchedau dwr.

Aelodaeth Ffitrwydd

Mae ein haelodaeth Total Gym yn cynnig y dewisiadau gorau i chi o ran ffitrwydd. Pe bai chi eisiau gosod y cyflymder mewn dosbarth Zumba, chwysu yn y gampfa, neu guro’ch amser gorau yn y pwll, mae gan Total Gym yr ateb i chi.

Mae gan bob un o’n canolfannau rywbeth ei hun i’w gynnig a thrwy ddarparu mynediad i chi i bob un o’n 8 Canolfan Hamdden, mae ein haelodaeth ffitrwydd yn rhoi mynediad i chi i ystod wych o weithgareddau, cyfleusterau ac offer.

I ddarganfod mwy am yr hyn sydd ar gael, cliciwch ar y botwm Cofrestrwch Eich Diddordeb heddiw, neu galwch i mewn i’ch Canolfan Hamdden leol, lle bydd ein staff yn hapus i’ch tywys o gwmpas.

mynegi eich diddordeb

Aelodaeth Nofio

Ar gyfer y nofwyr rheolaidd, mae gennym aelodaeth nofio yn unig.

Lawrlwytho ffurflen gais
cofrestrwch eich diddordeb

Aelodaeth Myfyriwr 16-17 oed

Mae ein haelodaeth myfyrwyr yn rhoi mynediad ichi i’n rhaglen campfa a nofio, ond am bris rhesymol ar gyfer pobl ifanc 16 a 17 oed sy’n dal i fod mewn addysg llawn amser.

Dim ond £18.50 Debyd Uniongyrchol * y mis – Cofrestrwch mewn Derbynfa unrhyw Ganolfan Hamdden i gwblhau’r holl waith papur perthnasol.

Beth mae’n ei gynnwys?

 • Defnydd o’r 8 Canolfan Hamdden
 • Sesiynau Ystafell Ffitrwydd – Rhai gyda hyfforddwr
 • Sesiynau Nofio Cyhoeddus
 • Rhaglen FyLlwyddiant wedi’i deilwra i’r defnyddiwr
 • Arbedwch hyd at 35% ar daliadau mynediad
Lawrlwytho ffurflen gais
mynegi eich diddordeb

Aelodau Iau 11-15 mlwydd oed

Rydym i gyd yn gwybod y gall ymarfer corff yn dda a chymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd sicrhau buddion iechyd a lles pwysig. Mae ein pecyn Aelodaeth Iau yn helpu i gychwyn pobl ifanc ar y llwybr cywir i fwynhau cadw’n heini ac yn egnïol, a dechrau arferion a all aros gyda chi am oes.

Dim ond £16.50 Debyd Uniongyrchol * (dim ffi ymuno) y mis. Cofrestrwch mewn Derbynfa unrhyw Ganolfan Hamdden i gwblhau’r holl waith papur perthnasol.

Beth mae’n ei gynnwys?

 • Defnydd o 8 Canolfan Hamdden

 • Sesiynau Ystafelloedd Ffitrwydd – Rhai â hyfforddwyr

 • Sesiynau Nofio Cyhoeddus
 • Arbedwch hyd at 30% oddi ar ffioedd mynediad

 •  
Lawrlwytho ffurflen gais
mynegi eich diddordeb

Aelodau Presennol

Rydym yn deall yn y cyfnod ansicr hwn efallai y byddwch yn dymuno newid eich aelodaeth, p’un a oes angen i chi ei hatal, ei ohirio neu ei newid, rydym am eich helpu i wneud hynny felly dewiswch o’r botymau isod.

Gallwch hyd yn oed ddefnyddio’r botwm isod i wneud ymholiad aelodaeth.

newid eich aelodaeth
gohirio eich aelodaeth
oedi eich aelodaeth
ymholiad aelodaeth

Prisiau aelodaeth

Adult MembershipsDirect Debit per Month
Total Gym Premium (gym, swim, classes & Xtreme Group Cycle)*£39.00
Total Gym (gym, swim, classes)*£34.00
Xtreme Group Cycle *£29.00
Swim£24.00

Pay As You Go**Cost Per Visit
Peak£6.80
Off Peak£4.50

Junior MembershipsDirect Debit per Month
Student 16 & 17 years old*£18.50
Junior Fitness 11-15 years old£16.50
Junior Swim 3-15 years old£10.00

* £17.50 ffi ymuno
** £25 sefydlu campfa achlysurol yn berthnasol

Telerau ac Amodau Aelodaeth

Telerau ac Amodau

REGISTER YOUR INTEREST FOR MORE INFORMATION 

I DDARGANFOD MWY AM YR AELODAETHAU, NEU I SIARAD GYDAG AELOD O STAFF, CWBLHEWCH Y FFURFLEN ISOD:

contact-form-7 id=”6172″ title=”I AM January 2022″]

Dewch o hyd i bob un o’n canolfannau hamdden ar y map, mae 8 i gyd:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu