Aelodaeth
Manteision Aelodaeth
join online
Prisiau
Ein Cyfleusterau
Fy Llwyddiant
Gwobrau i Aelodau

Manteision Aelodaeth:

Unwaith i chi ddod yn aelod o Hamdden Sir Ddinbych, ni fyddwch yn ymarfer ar eich pen eich hunain.  Gyda’n harbenigwyr ffitrwydd cyfeillgar sydd bob amser ar gael i’ch helpu chi i gyrraedd eich nodau, byddwch yn ymuno â chymuned ffitrwydd Hamdden Sir Ddinbych.

Gyda’n pecynnau aelodaeth oedolion ac iau gwych, gallwch dalu gyda debyd uniongyrchol bob mis ac nid oes angen ymrwymiad hirdymor.  Yn ogystal â gallu dewis o amrywiaeth o weithgareddau ac ymarfer corff hwyliog mewn unrhyw un o’n canolfannau ar draws y sir, mae ein haelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi at:-

 • Offer o’r radd flaenaf

 • Sesiynau nofio cyhoeddus ar gael bob dydd

 • Dros 350 o ddosbarthiadau egnïol bob mis

 • Sesiwn gyflwyno a gosod nod am ddim

 • Adolygiad rhaglen am ddim

  • Cymorth a Chyngor gan hyfforddwyr cymwys

 • Ap MyWellness am ddim i gofnodi eich ymarfer corff

 • Rhaglen wobrau i aelodau

 • Dewch a ffrind am ddim ar ddyddiadau penodol

 • Gostyngiadau gyda cherdyn hamdden

Mynegwch eich Diddordeb

Aelodaeth Ffitrwydd

Mae ein haelodaeth Total Gym yn rhoi’r dewisiadau gorau i chi o ran ffitrwydd. Ydych chi eisiau rhyddhau eich egni mewn dosbarth Zumba, chwysu yn y gampfa, neu curo eich amser gorau yn y pwll – beth bynnag sy’n mynd a’ch pryd – gall Total Gym ddarparu.

Mae gan bob un o’n canolfannau rhywbeth unigryw i’w gynnig, a drwy roi mynediad i’r 8 o’n canolfannau hamdden, mae ein haelodaeth ffitrwydd yn rhoi mynediad i chi i ystod eang o weithgareddau, cyfleusterau ac offer.

I ddarganfod mwy am yr hyn sydd ar gael, cliciwch ar y botwm Mynegi Diddordeb heddiw, neu galwch heibio eich Canolfan Hamdden lleol, a bydd ein staff yn hapus i’ch tywys o amgylch y cyfleuster.

Cyfleusterau

Ystafelloedd Ffitrwydd

Yn ein hystafelloedd ffitrwydd byddwch yn hyfforddi gyda’r offer Technogym diweddaraf, a ddefnyddir gan athletwyr Olympaidd a phroffesiynol i gynnal eu ffitrwydd. Mae eich rhaglen yn cael ei gadw yn eich cwmwl lles personol, sy’n olrhain eich cynnydd ac yn eich cynorthwyo i gyflawni eich nodau. I’ch helpu chi, mae ein staff proffesiynol cyfeillgar bob amser ar gael gyda chyngor a chefnogaeth.

Dosbarthiadau Ymarfer Corff Grŵp

Os ydych chi’n ddechreuwr, yn hyfforddwr profiadol neu rhywle yn y canol, mae gennym y dosbarthiadau iawn i chi. Gyda chymysgedd gwych o ymarfer tynhau, cryfhau a chardio, rydym yn cynnig dosbarthiadau i bob lefel o alluoedd. Felly, os hoffech wneud ffrindiau newydd, neu os oes well gennych chi ymarfer mewn grŵp, rydym yn cynnig oddeutu 80 o ddosbarthiadau bob wythnos ar draws ein canolfannau, sydd oll ar gael yn eich aelodaeth.

Nofio

Ar draws y sir, rydym yn cynnig amrywiaeth ardderchog o sesiynau nofio cyhoeddus a nofio mewn lôn, sydd oll ar gael yn eich pecyn aelodaeth. I’r rhai sy’n hoffi bod yn y dŵr, mae gennym Aelodaeth Nofio pwrpasol.

Lawrlwytho Ffurflen Gais
Mynegwch eich Diddordeb

Aelodaeth Myfyriwr 16-17 oed

Mae ein haelodaeth myfyriwr yn rhoi holl fuddion aelodaeth oedolion llawn, ond am y pris iawn i bobl ifanc 16 i 17 oed sydd yn dal i fod mewn addysg llawn amser.

Dim ond £16.50 y mis drwy Ddebyd Uniongyrchol* (nid oes ffi ymuno). Ewch i dderbynfa unrhyw Ganolfan Hamdden i gwblhau’r holl waith papur perthnasol.

Beth mae’n ei gynnwys?

 • Defnydd o 8 Canolfan Hamdden

 • Sesiynau Ystafelloedd Ffitrwydd – Rhai â hyfforddwyr

 • Defnydd o Sesiynau Nofio Cyhoeddus

 • Dosbarthiadau Ymarfer Corff Grŵp Ieuenctid

 • Cyflwyniad AM DDIM

 • Arbedwch hyd at 35% oddi ar ffioedd mynediad

Lawrlwytho Ffurflen Gais
Mynegwch eich Diddordeb

Aelodau Iau – 11-15 mlwydd oed

ydym ni gyd yn gwybod bod ymarfer corff a chymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd yn darparu buddion lles ac iechyd pwysig.  Mae ein pecyn Aelodaeth Iau yn helpu i roi pobl ifanc ar y trywydd iawn i fwynhau cadw’n ffit ac yn egnïol, arferion a all aros gyda chi am oes.

Dim ond £18.50 y mis drwy Ddebyd Uniongyrchol* – Ewch i dderbynfa unrhyw Ganolfan Hamdden i gwblhau’r gwaith papur perthnasol.

Beth mae’n ei gynnwys?

 • Defnydd o 8 Canolfan Hamdden

 • Sesiynau Ystafelloedd Ffitrwydd – Rhai â hyfforddwyr

 • Defnydd o Sesiynau Nofio Cyhoeddus

 • Arbedwch hyd at 30% oddi ar ffioedd mynediad

Lawrlwytho Ffurflen Gais
Mynegwch eich Diddordeb

Gwobrau i Aelodau

Ein Cynllun Gwobrau i Aelodau: Cyfeiriwch ffrind atom a hawliwch WOBR AM DDIM os ydynt yn ymuno. Cewch fwy o wobrau wrth gyfeirio mwy o bobl atom!

Gwobrau Eraill

Gydag unrhyw aelodaeth Hamdden Sir Ddinbych, cewch ostyngiad o 10% oddi ar eich bil yn Costa Coffee y Rhyl a Rhuthun. Dim ond i chi ddangos eich cerdyn hamdden. *Ni ellir ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall.

Lawrlwytho Ffurflen Gais
Mynegwch eich Diddordeb

Fy Llwyddiant

Nod #fyllwyddiant yw cynnig lefel cyson o wasanaeth i bob aelod.

Dyma sut fyddwn yn monitro eich cynnydd. Mae’r siwrnai hon yn cynnwys proses barhaus cam wrth gam sy’n ein galluogi ni i’ch cynorthwyo chi i gyflawni eich nodau.

Mae Fy Llwyddiant yn ein caniatáu i ryngweithio gydag aelodau yn rheolaidd, adolygu eich rhaglen yn barhaus ac yn rhoi’r cyfle i ni gyflwyno rhywbeth newydd i chi.

Mae rhagor o fanylion am ein Aelodaeth Ffitrwydd ar gael ar y ddolen math o aelodaeth.

Mae aelodaeth mewn un cyfleuster hamdden yn cynnwys defnydd o’r 8 cyfleuster.

Mae gostyngiadau Cerdyn Hamdden ar gael i bob cwsmer Aelodaeth Ffitrwydd.

Prisiau Aelodaeth

Telerau ac Amodau Aelodaeth

Telerau ac Amodau

Dewch o hyd i bob un o’n 8 Canolfan Hamdden ar y map:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google