Aelodaeth
Manteision Aelodaeth
join online
Prisiau
Ein Cyfleusterau
Fy Llwyddiant
Gwobrau i Aelodau

Manteision Aelodaeth:

Unwaith i chi ddod yn aelod o Hamdden Sir Ddinbych, ni fyddwch yn ymarfer ar eich pen eich hunain.  Gydag amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael ar draws y sir, a gyd’n harbenigwyr ffitrwydd cyfeillgar sydd bob amser ar gael i’ch helpu chi i gyrraedd eich nodau, byddwch yn ymuno â chymuned ffitrwydd Hamdden Sir Ddinbych.

Gyda’n pecynnau aelodaeth oedolion ac iau gwych, gallwch dalu gyda debyd uniongyrchol bob mis ac nid oes angen ymrwymiad hirdymor.  Yn ogystal â gallu dewis o amrywiaeth o weithgareddau ac ymarfer corff hwyliog mewn unrhyw un o’n canolfannau ar draws y sir, mae ein haelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi at:-

 • Yr offer gorau sydd ar gael yn y diwydiant sy’n llwyr gysylltiedig.

 • Parthau hyfforddi swyddogaethol a chyngor

 • Parthau hyfforddiant cryfder dynodedig

 • Sesiynau nofio cyhoeddus ar gael bob dydd

 • Dros 350 o ddosbarthiadau egnïol bob mis

 • Opsiynau bwcio ymlaen llaw ar-lein

 • Cymorth am ddim gyda chynllun gweithgareddau drwy ein rhaglen FyLlwyddiant

 • Adolygiadau rhaglen am ddim drwy gydol eich aelodaeth
 • Dadansoddiad o gyfansoddiad y corff Tanita am ddim
 • Cymorth a Chyngor gan hyfforddwyr cymwys
 • Ap MyWellness am ddim gydag ymarferion yn y gampfa ac yn y cartref, dosbarthiadau ar lein ac olrheiniwr ymarfer.

 • Dewch â ffrind ar gyfer opsiynau am ddim

 • Gostyngiadau gyda cherdyn hamdden

 • Prisiau rhatach yn ein llefydd bwyd a diod

Mynegwch eich Diddordeb

Aelodaeth Ffitrwydd

Mae ein haelodaeth Total Gym yn rhoi’r dewisiadau gorau i chi o ran ffitrwydd. Ydych chi eisiau rhyddhau eich egni mewn dosbarth Zumba, chwysu yn y gampfa, neu curo eich amser gorau yn y pwll – beth bynnag sy’n mynd a’ch pryd – gall Total Gym ddarparu.

Mae gan bob un o’n canolfannau rhywbeth unigryw i’w gynnig, a drwy roi mynediad i’r 8 o’n canolfannau hamdden, mae ein haelodaeth ffitrwydd yn rhoi mynediad i chi i ystod eang o weithgareddau, cyfleusterau ac offer.

I ddarganfod mwy am yr hyn sydd ar gael, cliciwch ar y botwm Mynegi Diddordeb heddiw, neu galwch heibio eich Canolfan Hamdden lleol, a bydd ein staff yn hapus i’ch tywys o amgylch y cyfleuster.

Cyfleusterau

Ystafelloedd Ffitrwydd

Yn ein hystafelloedd ffitrwydd byddwch yn hyfforddi gyda’r offer Technogym diweddaraf, a ddefnyddir gan athletwyr Olympaidd a phroffesiynol i gynnal eu ffitrwydd. Mae eich rhaglen yn cael ei gadw yn eich cwmwl lles personol, sy’n olrhain eich cynnydd ac yn eich cynorthwyo i gyflawni eich nodau. I’ch helpu chi, mae ein staff proffesiynol cyfeillgar bob amser ar gael gyda chyngor a chefnogaeth.

Dosbarthiadau Ymarfer Corff Grŵp

Os ydych chi’n ddechreuwr, yn hyfforddwr profiadol neu rhywle yn y canol, mae gennym y dosbarthiadau iawn i chi. Gyda chymysgedd gwych o ymarfer tynhau, cryfhau a chardio, rydym yn cynnig dosbarthiadau i bob lefel o alluoedd. Felly, os hoffech wneud ffrindiau newydd, neu os oes well gennych chi ymarfer mewn grŵp, rydym yn cynnig oddeutu 80 o ddosbarthiadau bob wythnos ar draws ein canolfannau, sydd oll ar gael yn eich aelodaeth.

Nofio

Ar draws y sir, rydym yn cynnig amrywiaeth ardderchog o sesiynau nofio cyhoeddus a nofio mewn lôn, sydd oll ar gael yn eich pecyn aelodaeth. I’r rhai sy’n hoffi bod yn y dŵr, mae gennym Aelodaeth Nofio pwrpasol.

Lawrlwytho Ffurflen Gais
Mynegwch eich Diddordeb

Aelodaeth Myfyriwr 16-17 oed

Mae ein haelodaeth myfyriwr yn rhoi holl fuddion aelodaeth oedolion llawn, ond am y pris iawn i bobl ifanc 16 i 17 oed sydd yn dal i fod mewn addysg llawn amser.

Dim ond £16.50 y mis drwy Ddebyd Uniongyrchol* (nid oes ffi ymuno). Ewch i dderbynfa unrhyw Ganolfan Hamdden i gwblhau’r holl waith papur perthnasol.

Beth mae’n ei gynnwys?

 • Defnydd o 8 Canolfan Hamdden

 • Sesiynau Ystafelloedd Ffitrwydd – Rhai â hyfforddwyr

 • Defnydd o Sesiynau Nofio Cyhoeddus

 • Dosbarthiadau Ymarfer Corff Grŵp Ieuenctid

 • Cyflwyniad AM DDIM

 • Arbedwch hyd at 35% oddi ar ffioedd mynediad

Lawrlwytho Ffurflen Gais
Mynegwch eich Diddordeb

Aelodau Iau – 11-15 mlwydd oed

ydym ni gyd yn gwybod bod ymarfer corff a chymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd yn darparu buddion lles ac iechyd pwysig.  Mae ein pecyn Aelodaeth Iau yn helpu i roi pobl ifanc ar y trywydd iawn i fwynhau cadw’n ffit ac yn egnïol, arferion a all aros gyda chi am oes.

Dim ond £18.50 y mis drwy Ddebyd Uniongyrchol* – Ewch i dderbynfa unrhyw Ganolfan Hamdden i gwblhau’r gwaith papur perthnasol.

Beth mae’n ei gynnwys?

 • Defnydd o 8 Canolfan Hamdden

 • Sesiynau Ystafelloedd Ffitrwydd – Rhai â hyfforddwyr

 • Defnydd o Sesiynau Nofio Cyhoeddus

 • Arbedwch hyd at 30% oddi ar ffioedd mynediad

Lawrlwytho Ffurflen Gais
Mynegwch eich Diddordeb

Prisiau Aelodaeth

Telerau ac Amodau Aelodaeth

Telerau ac Amodau

Dewch o hyd i bob un o’n 8 Canolfan Hamdden ar y map:

Gyrfaoedd gyda Hamdden Sir Ddinbych

Cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd gennym ar y funud

Rhagor o wybodaeth

Gadewch i ni gymdeithasu