Mae HSDd yn falch o oleuo atyniadau’r penwythnos hwn, i nodi Coroni Ei Fawrhydi Siarl III.

Bydd Tŵr Awyr y Rhyl, Theatr Pafiliwn y Rhyl, bwyty a bar 1891, rhaeadr yr Arena Digwyddiadau a llochesi arfordirol yn cael eu goleuo’n goch, gwyn a glas, i ddathlu’r achlysur hanesyddol hwn, o ddydd Sadwrn 6ed, hyd at ddydd Llun 8 Mai.

Bydd seremoni’r Coroni, sydd mwy neu lai heb newid ers 900 mlynedd, yn cael ei chynnal yn Abaty San Steffan ddydd Sadwrn 6 Mai, pan fydd dros 2,000 o westeion o bob rhan o’r byd yn ymuno â’r Brenin a’r Frenhines Consort.

Dywedodd Jamie Groves, y Rheolwr Gyfarwyddwr, “Mae HSDd yn falch iawn o ymuno â gweddill y wlad i anfon ein llongyfarchiadau a’n dymuniadau gorau i’w Mawrhydi Siarl III a’i Mawrhydi’r Frenhines Consort ar achlysur eu Coroni, a dymuno pob llwyddiant iddynt yn eu teyrnasiad. Gobeithio bod pawb yn cael penwythnos gwych!”