Bydd cerdded ar hyd promenâd y Rhyl ychydig yn fwy blasus, pan fydd y Caban Byrbrydau yn ail-agor yn ystod gwyliau’r Pasg.

Os ydych awydd Pysgodyn a Sglodion traddodiadol neu eisiau rhannu pitsa maint teulu wrth adeiladu cestyll tywod, neu os ydych eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd fel y Sglodion wedi’u Llwytho â Chyw Iâr Halen a Phupur, mae gan y Caban rhywbeth at ddant pawb y Gwanwyn hwn am brisiau fforddiadwy.

Wedi’i leoli ar y prom tu ôl i’r Arena Digwyddiadau, mae’r Caban yn cynnig seddi sy’n croesawu cŵn, gan roi’r golygfeydd gorau i gwsmeriaid o’r tywod a thraeth. Mae’n lleoliad perffaith i ymlacio.

Ar agor yn ystod hanner tymor y Pasg, ac yna pob penwythnos tan ddiwedd yr Haf, mae’r Caban yn le perffaith i gael gorffwys wrth fynd am dro ar hyd yr arfordir neu os ydych eisiau bwyd ar ôl diwrnod ar y traeth. Gan edrych dros ardal fwyaf poblogaidd traeth y Rhyl, mae lleoliad y Caban yn ganolog i draeth y Rhyl, gyda golygfeydd panoramig o’r arfordir gyda machlud haul heb ei ail.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf: “Wrth i’r tywydd gynhesu a’r nosweithiau ddod yn oleuach, edrychwn ymlaen at ail-agor y Caban y Gwanwyn hwn i gynnig egwyl flasus i’r rhai sy’n mwynhau ein harfordir anhygoel. Mae’r traeth yn drysor cudd yn y Rhyl. Os ydych eisiau cerdded y ci, mwynhau’r diwrnod gyda theulu neu eisiau ymlacio a gwylio’r tonnau, mae’r Caban yn lleoliad perffaith i ail-lenwi!”