Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn annog pobl i ‘garu’r hyn rydych chi’n ei wneud’ gyda hyd at 60 o swyddi ar gael ar draws y sir cyn y cyfnod prysur sydd i ddod.

P’un a ydych yn gweld eich hun yn gweithio yn ein bwytai ac adrannau lletygarwch, neu’n dod yn rhan o’n gweithrediadau hamdden fasnachol, mae gan DLL lawer o rolau ar gael yn amrywio o hyfforddwyr ffitrwydd ac achubwyr bywyd i staff bar a chogyddion; yn ogystal â llawer o rolau staff tymhorol ym mharc dŵr SC2 ac arena Ninja TAG. Mae DLL yn bwriadu ehangu ei weithlu ar draws atyniadau, bwytai a safleoedd hamdden, i ddarparu ar gyfer anghenion cynyddol y busnes.

Mae’r slogan ‘caru’r hyn rydych chi’n ei wneud’ yn pwysleisio’r pwysigrwydd y mae DLL yn rhoi ar ei weithlu i fwynhau eu rôl. Nid yw byth yn ‘swydd yn unig’ i’r cwmni.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf “Rydym yn gyffrous iawn i ddod â mwy o gyfleoedd cyflogaeth o ansawdd uchel i Sir Ddinbych fel un o brif gyflogwyr y Sir, gyda swyddi ar gael ar draws ystod o’n cyfleusterau. Yn DLL, rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein cymunedau a chefnogi ein pobl. Rydym yn ymfalchïo yn ein safonau uchel o wasanaethau cwsmeriaid, a dyna pam rydyn ni’n teimlo ei bod hi’n bwysig i’n gweithwyr garu’r hyn maen nhw’n ei wneud gyda DLL.”

Mae recriwtio bellach yn fyw ar wefan DLL. I gael rhagor o wybodaeth ac am wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i: denbighshireleisure.co.uk/cy/gyrfaoedd/