Bŵtcamp
CLUBBERCISE
DIWRNOD TRWYN COCH
SIALENSAU FFITRWYDD
HAF YN HSDD
STIWDIO X
BETH SYDD YMLAEN

O lansio Bŵtcamp a Clubbercise, i adeiladu ein cymuned ffitrwydd gyda ffitrwydd misol a heriau Clwb Seiclo, mae HSDd wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf! Ond dydyn ni ddim yn stopio yno, a gyda’r haf ar y gweill, mae gennym ni lawer o bethau cyffrous o’n blaenau…

Lansiad Bŵtcamp HSDd

Aeth yr aelodau â’u ymarfer ffitrwydd i’r lefel nesaf yn ddiweddar, gyda lansiad Bootcamp HSDd yn Hamdden y Rhyl! Cawsom adborth gwych ar ein Bŵtcamp Xpress a Xtended a werthodd allan syth bin! Cadwch lygad am fwy o wybodaeth am ddyddiadau ar gyfer ein Bŵtcamp Xtreme!

Cyfuno noson allan â ymarfer corff gyda  Clubbercise HSDd!

Yn dilyn llwyddiant Clubbercise yn Hamdden Rhuthun a Nova Prestatyn y llynedd, roeddem yn gyffrous i lansio Clubbercise HSDd gyda dosbarthiadau newydd yn Llangollen a Dinbych. Roeddem hefyd wrth ein bodd yn gweld ein hamserlen ddosbarth newydd yn ymddangos ar wefan ryngwladol Clubbercise, ac yn falch o fod yn gweithio gyda brand mor anhygoel! Gallwch ddarllen yr erthygl lawn yma.  I gael rhagor o wybodaeth am Clubbercise ac amserlenni dosbarthiadau, ewch i: Clubbercise HSDd 

darganfod mwy

Diwrnod Trwyn Coch

Roedd Diwrnod Trwynau Cochion ym mis Mawrth yn llwyddiant mawr arall, gyda digwyddiadau o ddosbarthiadau Clwb Seiclo ar thema Trwynau Coch, Dawnsathonau, a her rhwyfo Trwynau Coch! Hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a’u rhoddion i achos mor anhygoel! Ar draws 7 safle fe wnaethom godi dros £500 – da iawn i chi gyd!

Sialensau ffitrwydd newydd HSDd! 

Rydyn ni wedi clywed eich bod chi’n caru ein campfeydd misol a’n heriau Clwb Seiclo, felly ym mis Mai mi wnaethom ni rhywbeth ychydig yn wahanol. I gefnogi wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, fe wnaethom ganolbwyntio ar weithgareddau sy’n hyrwyddo lles cadarnhaol gan gynnwys Ioga, Pilates, Tai Chi, Nofio, Dawnsio a’r Gampfa. Yma yn HSDd mae gennym rywbeth i bawb, felly peidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Cadwch lygad am yr heriau rydyn ni’n eu cynnal dros yr haf i helpu i’ch cadw chi i gyd yn llawn cymhelliant!

amserlenni

Mae Haf ar ei ffordd!

Gwnewch y mwyaf o’ch aelodaeth, a heriwch eich nodau ffitrwydd yr haf hwn gyda’n rig hyfforddi awyr agored unigryw sydd wedi ennill gwobrau yn Hamdden y Rhyl! Gallwch hefyd fynd i ysbryd yr haf gyda’n hystod cardio Excite Live, a all eich trwytho i 9 lle heulog gwahanol o bob rhan o’r byd! Bron na allwch chi deimlo’r tywod o dan eich traed tra byddwch chi’n llosgi’r calorïau hynny! Peidiwch ag anghofio bod eich aelodaeth hefyd yn cynnwys rhaglenni hyfforddi, adolygiadau 1-2-1, a mesuriadau Tanita, felly siaradwch ag un o’n Hyfforddwyr Ffitrwydd i sicrhau eich bod yn aros ar y trywydd iawn ac yn gwneud y gorau o bob ymarfer corff. Bydd Hamdden y Rhyl, Nova, Dinbych, Rhuthun a Chanolfan Hamdden Huw Jones Corwen yn lansio eu hamserlen nofio haf newydd yn fuan, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad am y newidiadau i amserau sesiynau a dosbarthiadau, neu cysylltwch â’ch safle lleol pwy’ fydd yn hapus i helpu

HSDd i dadorchuddio Stiwdio X newydd sbon

Gyda niferoedd aelodaeth X20 yn cynyddu’n ddyddiol ac ar sail ein llwyddiannau diweddar, rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi’r buddsoddiad diweddaraf yn un o’n clybiau premiwm. Byddwn yn cyflwyno ystafell hyfforddi swyddogaethol newydd sbon, llawn offer, a fydd yn cael ei defnyddio fel stiwdio dosbarth premiwm, a hefyd yn rhoi’r lle perffaith i aelodau fwynhau sesiynau heini HIIT mewn grwpiau bach. Ni allwn aros i ddatgelu’r datblygiad cyffrous hwn, enghraifft arall o’n hymrwymiad parhaus i ddarparu’r cyfleusterau a’r offer ffitrwydd gorau posibl i’n haelodau.

Beth sydd ymlaen yr Haf yma yn HSDd …

DIGWYDDIAD LLEOLIAD DYDDIAD
PARTI IBIZA CWT Y TRAETH 22/07
KYLE PARRY CWT Y TRAETH 30/06 a 11/08
ENAID HAF ARENA DIGWYDDIADAU Y RHYL 30/07
DIWRNOD I’R TEULU 1891 20/08
SIOE AWYR Y RHYL ARENA DIGWYDDIADAU Y RHYL 26/08 – 27/08

DARGANFOD MWY AR EIN SIANELI CYMDEITHASOL:

DIGWYDDIADAU 1891
DIGWYDDIADAU CWT Y TRAETH
BETH SYDD YMLAEN YN THEATR Y PAFILIWN RHYL

Mae gennym lawer mwy o ddigwyddiadau cyffrous yn digwydd ar draws ein safleoedd HSDd dros yr haf! Cadwch lygad ar ein digwyddiadau cymdeithasol am fwy o wybodaeth!