Mae Hamdden Sir Ddinbych (HSDd) yn cynnig tocynnau hanner pris i drigolion lleol yn SC2 Rhyl a Nova Prestatyn.

Ar ôl haf llwyddiannus o hwyl yn SC2 a Nova, mae Hamdden Sir Ddinbych yn lansio ystod newydd sbon o gynigion wedi’u cynllunio’n arbennig i drigolion fwynhau eu hardaloedd chwarae lleol yn ystod mis Ionawr a hyd at Hanner tymor Chwefror (heb gynnwys hanner tymor Chwefror).

Mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd, mae HSDd yn awyddus i ddangos eu hymrwymiad i gwsmeriaid lleol, sy’n cefnogi’r cwmni trwy gydol y flwyddyn ac nid yn ystod y gwyliau yn unig.

Bydd Chwarae Antur yn Nova yn gostwng 50% rhwng dydd Llun a dydd Gwener, a Chwarae Antur a Ninja TAG yn Sc2 Y Rhyl yn gostwng 50% rhwng dydd Mercher a dydd Gwener er mwyn rhoi cyfle i bobl leol chwarae am hanner pris, a rhoi hwb i’w mis Ionawr a’r rhan fwyaf o Chwefror!

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr HSDdCyf, “Rydym wedi bod wrth ein bodd gyda’r adborth y mae Chwarae Antur Nova a Chwarae Antur SC2 wedi’i dderbyn gan gwsmeriaid dros yr haf, ac mae’n amlwg bod pobl leol a phobl ar eu gwyliau fel ei gilydd wedi creu atgofion gwych gyda ni flwyddyn yma! Oherwydd poblogrwydd y Rhyl a Phrestatyn fel lleoliadau, rydym yn deall y gall fod yn anodd weithiau i bobl leol gael mynediad i gyfleusterau ar eu stepen drws, yn enwedig yn yr hinsawdd ariannol bresennol, felly roeddem eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned leol a diolch iddynt. am eu teyrngarwch a’u cefnogaeth gydol y flwyddyn. Rydym wedi meddwl yn galed am y cynigion gwych hyn ac wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau eu bod yn fforddiadwy i bawb mewn cyfnod mor anodd”.

Gall cwsmeriaid gael gostyngiad o 50% yn y ddau faes chwarae drwy archebu eu tocynnau ar-lein ymlaen llaw ar sc2rhyl.co.uk a Novaprestatyn.co.uk, telerau ac amodau yn berthnasol, cynnig yn dechrau ddydd Llun Ionawr 22ain ac yn dod i ben Chwefror 29ain, heb gynnwys hanner tymor Chwefror .