Cynhaliwyd gŵyl wych o gerddoriaeth y 70au dydd Sul diwethaf, ‘Enaid Haf’, yn Arena Digwyddiadau’r Rhyl. Er gwaetha’r tywydd bu mynychwyr y digwyddiad yn dawnsio ac yn canu yn y glaw, i oreuon Motown, a ‘Northern Soul’.

Wedi’i drefnu ar y cyd gan HSDdCyf a Chyngor Tref y Rhyl, gadawodd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn argraff fawr ar galonnau’r gynulleidfa wrth iddynt fwynhau, er gwaetha’r glaw trwm.

Cafodd Arena Digwyddiadau’r Rhyl ei drawsnewid gan dîm technegol Theatr y Pafiliwn i fod yn faes gŵyl, lle tynnwyd y mynychwyr ar daith yn ôl mewn amser i adfywio un o oesau aur cerddoriaeth.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr DLL: “Roedd yn wych gweld cynifer o bobl yn dod i’r digwyddiad er gwaethaf y tywydd. Roedd pawb yn mwynhau dawnsio a chanu yn y glaw – yn llwyr groesawu gwir ysbryd ‘Enaid Haf’. Rydym yn ddiolchgar i’r artistiaid, y gwirfoddolwyr, ein tîm digwyddiadau, a’r holl bobl a wnaeth fynychu’r digwyddiad a wnaeth hwn yn ddiwrnod cofiadwy er gwaethaf y cyflyrau tywydd heriol. Rydym yn hynod ddiolchgar i Gyngor Tref y Rhyl am eu hymrwymiad parhaus a’u cefnogaeth i raglen ddigwyddiadau’r Rhyl, heb eu cefnogaeth hwy ni fyddai’r digwyddiadau’n bosibl.”

Northern Soul Live The Signatures gyda Stefan Taylor a Lorraine Silver oedd yn dechrau’r prynhawn gyda pherfformiadau o glasuron a oedd yn taro tant gyda’r gynulleidfa. Roedd eu lleisiau llawn enaid a’u cerddoriaeth gefn dawnus, ynghyd â’r awyrgylch trydanol, gyda’r dorf yn dawnsio ac yn canu ynghyd.

Perfformiwyd teyrnged hudolus i Motown gan y talentog Jackie Marie, a chydweithiodd ysbryd artistiaid eiconig Motown ac yn ei dilyn hi oedd band poblogaidd Edwin Starr gyda Angelo Starr.

Un o uchafbwyntiau pellach ‘Enaid Haf’ oedd perfformiad swynol gan Heatwave, a pherfformiodd eu holl glasuron gan gynnwys yr hynod boblogaidd ‘Boogie Nights,’ yng nghanol glaw trwm, gan ddod â’r prynhawn i ben yn berffaith.

Dywedodd Maer y Rhyl, y Cynghorydd Ms Jacquie McAlpine, ar ran Cyngor Tref y Rhyl “Rydyn ni wrth ein bodd â’r ymateb a’r nifer o bobl a ddaeth, er gwaethaf y tywydd gwael! Roedd yr awyrgylch yn drydanol ac roedd hi’n hyfryd gweld cymaint o deuluoedd yn mwynhau eu hunain yn y digwyddiad hwn. Rydym yn falch o weithio gyda DLL ar ddigwyddiad mor wych, ac ni allwn aros am y nesaf!”

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau ar ddigwyddiadau sydd i ddod, dilynwch Hamdden Sir Ddinbych ar Facebook ac Instagram