Mae Ella Henderson wedi cael ei chyhoeddi heddiw fel gwestai arbennig a fydd yn ymuno Tom Grennan yn Arena Digwyddiadau’r Rhyl ar 10 Gorffennaf, 2022.

Bydd y gantores a chyfansoddwr poblogaidd a ddechreuodd ei gyrfa lwyddiannus ar X Factor yn cefnogi ei albwm diweddaraf, ‘Everything I Didn’t Say’, yn dilyn llwyddiant ysgubol ei albwm cyntaf a gyrhaeddodd rhif 1 yn y siartiau DU, ‘Chapter One’.

Cafodd gorsaf drenau’r Rhyl ei gwneud yn enwog gan Ella Henderson nôl yn 2019 pan roddodd DJ BBC Radio 1 Nick Grimshaw anthem genedlaethol i’r Rhyl, ‘This is Rhyl’ ar ôl i wrandäwr BBC Radio 1 anfon neges destun i ddweud bod cân Ella, ‘This is Real’ ar y cyd gyda Jax Jones, a oedd yn cael ei chwarae’n aml ar y radio ar y pryd, yn swnio fel ‘This is Rhyl’ a dylid ei chwarae i bob teithiwr sy’n cyrraedd gorsaf drenau ‘R Rhyl.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf: “Mae gennym ni haf gwych wedi’i drefnu gydag Orchard Live o’n blaenau, gydag amrywiaeth o berfformwyr dawnus, mae’n haf na ddylid ei golli mewn gwirionedd. Mae’n wych gweld bod y buddsoddiadau yn yr atyniadau ar hyd arfordir y Rhyl bellach yn denu perfformwyr o bob rhan o’r wlad, ac yn rhoi Sir Ddinbych ar y map adloniant. Dyma enghraifft arall o’r Rhyl yn dod yn gyrchfan o ddewis i fuddsoddwyr a hyrwyddwyr”

Mae’r sioe yn Arena Digwyddiadau’r Rhyl yn dilyn y cyngerdd hynod lwyddiannus gyda Tom Jones ac yn cael ei chyflwyno unwaith eto gan yr hyrwyddwyr penigamp Orchard Live.

Dywedodd Pablo Janczur o Orchard Live, ‘Rydym yn gyffrous iawn am ddychwelyd i’r Rhyl ar ôl noson mor anhygoel a llwyddiannus gyda Syr Tom Jones yn ôl ym mis Medi, rydym yn edrych ymlaen at ddod yn ôl i’r Rhyl yr haf hwn!’’

Mae Ella Henderson a Tom Grennan yn ymuno â’r gyfres o artistiaid enwog sy’n dod i’r Arena Digwyddiadau ym mis Gorffennaf, gan gychwyn ar nos Wener 8 Gorffennaf gyda’r band rhagorol o Fanceinion James gyda chefnogaeth The Lightning Seeds a The Ks, ac yna Jack Savoretti gyda chefnogaeth Beverley Knight ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 9fed.

Mae tocynnau ar werth nawr drwy Swyddfa Docynnau Pafiliwn y Rhyl a Gigantic.com