Cafodd atyniadau DLL ar draws Sir Ddinbych eu goleuo yn las i daflu goleuni ar Ganser y Brostad fis diwethaf, gydag ystod o weithgareddau codi arian ar draws eu safleoedd hamdden a chlybiau ffitrwydd yn codi dros £1000 ar gyfer yr elusen.

Cododd y tîm arian drwy ddosbarthiadau ffitrwydd arbennig, ymgyrch cyfryngau cymdeithasol, dyddiadau Coffi a Chacen yng nghaffis ‘Refuel’ y clybiau ffitrwydd, gwisgo glas ar draws y cwmni a goleuo Theatr Pafiliwn y Rhyl, bwyty a bar 1891, y Twr Awyr, SC2 Rhyl a Chanolfan Grefft Rhuthun rhwng 5ed ac 11eg o Fawrth.

Yng Nghymru, bydd 1 o bob 8 dyn yn cael canser y brostad ar ryw adeg yn eu bywydau ac roedd tîm DLL ar dasg i ledaenu ymwybyddiaeth drwy gydol mis diwethaf a chodwyd cyfanswm o £1030.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr DLL: “Rwy’n falch iawn o bopeth a wnaeth tîm DLL fis diwethaf i godi ymwybyddiaeth o Ganser y Brostad, mae’n bwnc hynod o bwysig y mae angen siarad amdano’n amlach. Rydym yn falch o fod wedi codi dros £1000 i elusen Canser y Brostad DU. Diolch i’n holl aelodau ffitrwydd a gymerodd ran yn ein dosbarthiadau, boreau coffi, heriau ar draws ein safleoedd a hefyd unrhyw un a brynodd gacen a choffi lle rhoddwyd 10% o’r gost i’r achos hwn. Fe wnaeth yr holl weithgareddau hyn agor y drws ar gyfer sgyrsiau arbennig a gwirioneddol ysbrydoledig ar draws ein safleoedd a helpodd i godi ymwybyddiaeth yn ogystal â chodi arian at yr achos.”

Ceir rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch ar sianeli cyfryngau cymdeithasol DLL, Facebook a gwefan DLL.