Bydd HSDd yn goleuo atyniadau yn Sir Ddinbych yr wythnos hon i gefnogi Wythnos Rhwng Cenedlaethau Byd-eang.

Bydd Tŵr Awyr y Rhyl, Theatr Pafiliwn y Rhyl, Bwyty a Bar 1891, llochesi’r Promenâd a’r rhaeadr Arena Digwyddiadau i gyd yn cael eu goleuo’n binc rhwng 24 a 28 Ebrill, i gefnogi Wythnos Rhwng Cenedlaethau’r Byd, ac i dynnu sylw at ddau brosiect traws-genhedlaeth wych a arweinir gan eu tîm Celfyddydau Cymunedol eu hunain.

Diolch i gyllid gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae tîm Celfyddydau Cymunedol HSDd wedi bod yn brysur yn hwyluso dau brosiect Stori Cyfeillion Rhwng Cenedlaethau llwyddiannus iawn, un gydag Ysgol Frongoch ac Inffyrmari Dinbych, a’r ail gyda Chartref Gofal Dewi Sant yn y Rhyl ac Ysgol Dewi Sant. Mae’r prosiect sy’n ceisio cysylltu pobl ifanc a hŷn o fewn cymunedau lleol, trwy ddefnyddio straeon a chelf, wedi cael derbyniad rhagorol. Gan weithio gydag artist lleol, sy’n cydlynu’r gwaith rhwng y ddwy genhedlaeth wahanol, mae’r ddau grŵp yn cyfarfod o’r diwedd ar ddiwedd y prosiect i fwynhau’r hyn y maent wedi’i gyflawni gyda’i gilydd, mewn dathliad gwirioneddol rhwng cenedlaethau!

Mae Wythnos Rhwng Cenedlaethau Byd-eang yn ymgyrch sy’n ceisio annog ac ysbrydoli unigolion, grwpiau, a sefydliadau ar raddfa leol, genedlaethol a byd-eang, i gysylltu pobl o wahanol grwpiau oedran, gan ddod â nhw at ei gilydd mewn gweithgareddau amrywiol, a chreu ffyrdd newydd o gysylltu cenedlaethau.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr HSDd “Mae ein tîm Celfyddydau Cymunedol wedi bod yn ymwneud â dau brosiect gwych, i gefnogi Wythnos Rhwng Cenedlaethau Byd-eang, ac mae’r ddau wedi cael derbyniad da iawn ac wedi’u mwynhau’n fawr gan yr holl gyfranogwyr. Rydym yn falch o fod wedi gwylio datblygiad y prosiect yn dod i gasgliad mor ysbrydoledig, ac rydym hefyd yn falch iawn o oleuo mewn pinc i gefnogi ymgyrch mor greadigol ac ysgogol.”