Mae DLL yn falch o gyhoeddi bod y digrifwr adnabyddus John Bishop yn dychwelyd i lwyfan Theatr Pafiliwn y Rhyl am y tro cyntaf ers 2012.

Cynhelir y digwyddiad ar nos Gwener 21 Chwefror 2025, lle gall cynulleidfaoedd ddisgwyl noson o chwerthin ac adloniant gyda thaith newydd Bishop, ‘SJM Concerts Present: Back At It’.

Mae John Bishop, sy’n adnabyddus am y ffordd mae’n adrodd ei straeon digri ac atyniadol, wedi’i wneud yn un o ddigrifwyr mwyaf annwyl ein hoes.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr DLL: “Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein bod yn croesawu John Bishop yn ôl i Theatr Pafiliwn y Rhyl. Mae hyn yn gymeradwyaeth unwaith eto i Theatr y Pafiliwn, sy’n prysur ddod yn lleoliad ffafriedig ar gyfer prif dalentau comedi’r wlad, ac mae dychweliad Bishop yn cadarnhau ymhellach ein henw da fel canolbwynt ar gyfer rhagoriaeth adloniant. Mae’r buddsoddiad parhaus ym Mhafiliwn y Rhyl yn amlwg yn talu ar ei ganfed. Rydym yn edrych ymlaen at noson llawn chwerthin a llawenydd wrth i ni groesawu John Bishop a’i daith ‘Back at It’. “

Mae tocynnau’n dechrau o £29 a bydd tocynnau cynnar ar gael i danysgrifwyr e-byst marchnata Theatr Pafiliwn y Rhyl ar ddydd Iau, Mawrth 21, 2024, am 10:00yb. Bydd gwerthiant tocynnau cyffredinol ar gael ar wefan theatr pafiliwn y Rhyl ddydd Gwener, Mawrth 22, 2024, am 10:00yb