Mae band arbennig o Fanceinion, James wedi cyhoeddi sioe awyr agored enfawr yng Ngogledd Cymru’r haf nesaf.

Yn chwarae yn Arena Digwyddiadau Y Rhyl Ddydd Gwener 8fed Gorffennaf, bydd y band yn cael cefnogaeth gan The Lightning Seeds a The K’s.

Rhyddhawyd 16eg albwm stiwdio James ’All The Colours Of You’ a derbyniwyd canmoliaeth enfawr yn gynharach eleni a chwaraeodd y band mewn nifer o wyliau ledled y DU ac Ewrop yr haf hwn.

All The Colours Of You yw eu cyntaf ar y label newydd, Virgin Music Label & Artists Services a’u cartref cyhoeddi newydd, Kobalt Music.

Bydd James yn perfformio traciau o’r record newydd a llawer mwy o’u catalog cyfoethog pan fyddant yn chwarae’r Rhyl yr haf nesaf.

Dilynir y sioe gan Tom Grennan yn perfformio yn yr Arena Digwyddiadau ar Orffennaf 10fed 2022 ac ar gefn cyngerdd rhagorol Syr Tom Jones yn gynharach eleni.

Dywedodd Pablo Janczur o’r cwmni hyrwyddo Orchard Live ‘Cawsom amser gwerth chweil pan ddaethom â Syr Tom Jones i’r Rhyl yr Haf hwn felly roeddem eisiau dod yn ôl am fwy o hwyl! Ni allwn aros am y sioe hon, ar ddiwrnod braf o haf ar lan y môr, mae Rhyl yn lle anhygoel ar gyfer cyngerdd awyr agored i fand byw rhagorol fel ‘James’.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf; “Rydyn ni wrth ein boddau ein bod ni’n dod â’r bandiau eiconig hyn i Rhyl. Mae’n wych gweld perfformwyr mor amlwg yn dod i’r Rhyl. Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn hynod o falch o fod yn gweithio gydag Orchard Live eto eleni ar ôl cyngerdd hynod lwyddiannus Tom Jones. Dyma enghraifft arall eto o Rhyl yn dod yn gyrchfan o ddewis i fuddsoddwyr a pherfformwyr. ”

Mae’r tocynnau’n mynd ar werth am 10am Ddydd Gwener, 19eg Tachwedd trwy Gigantic.com, RhylPavilion.co.uk a Swyddfa Docynnau Pafiliwn Y Rhyl ar 01745 330000.

Gall ffans gofrestru yn arbennig ar gyfer tocynnau cynnar yma: https://mailchi.mp/orchardlive/jamesrhyl2022  

Sylwch, dim ond trwy ffonio Swyddfa Docynnau Theatr Pafiliwn Y Rhyl ar 01745 330000 y gellir archebu seddi hygyrch.