Bydd Hamdden Sir Ddinbych yn goleuo ei adeiladau ym mis Hydref i gefnogi apêl Cancr y Fron a Diwrnod Gwisgo Pinc.

Bydd Canolfan Grefft Rhuthun, Tŵr Awyr y Rhyl, Theatr Pafiliwn y Rhyl, Bwyty a Bar 1891, rhaeadr yr Arena Digwyddiadau i gyd yn cael eu goleuo mewn pinc ar Hydref 21ain i gefnogi’r digwyddiad blynyddol hwn.

Mae diwrnod Gwisgo Pinc wedi cael ei gynnal ers dros 20 mlynedd ac mae wedi codi dros £37 miliwn ar gyfer ymchwil achub bywyd o ganser y fron. Bob blwyddyn mae tua 2,600 o bobl, gan gynnwys dynion a menywod, yn cael diagnosis o ganser y fron yng Nghymru – sef tua 7 person bob dydd.

Mae pob punt a godir gan ‘Breast Cancer Now’ yn mynd tuag at ymchwil hanfodol a all helpu i atal canser y fron, helpu i’w ganfod yn gynt neu helpu i sicrhau ei fod yn cael ei drin yn effeithiol drwy bob cam.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf, Jamie Groves “Diwrnod Gwisgo Pinc yw un o’r digwyddiadau codi arian blynyddol mwyaf yn y DU, ac o ganlyniad mae Breast Cancer Now yn gallu parhau i weithio nid yn unig tuag at ddarparu ymchwil a allai achub bywydau, ond hefyd yn gwneud gwelliannau i gymorth a gofal, a mynediad at wybodaeth i’r rhai sy’n cael diagnosis o ganser y fron, a’u teuluoedd. Mae’r afiechyd hwn wedi cyffwrdd â bywydau llawer ohonom, ac mae Hamdden Sir Ddinbych yn falch o oleuo ein hadeiladau yn binc i helpu i godi ymwybyddiaeth o ganser y fron.”